רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 21 בנובמבר 2014

דם נשפך כמים ובפונוביז' מחללים שם שמים - על פתחו של גהינום אינם חוזרים בתשובה

video
הם היו הראשונים להספיד וזעקו כי צריך לעשות סוף למחלוקת, לא עברו שעות בודדות מן הטבח הנתעב בירושלים וראשי המחבלים השמואלים משערי חסד וממסורת התורה הספידו וזעקו כי חייבים לעצור מיד רק שלום ימנע מצבים כאלו, אבל שימו לב, לא עברו כמה שעות, ואותו שמואליק מרקוביץ ראש ישיבת מסורת התורה הורה לתלמידיו-מחבליו בתפילת מעריב להפוך את הישיבה. ומדוע? מפני שיום קודם לכן היה למי יארצייט והתפלל והוא לא אוהב אותו. המחזות שראו בפונוביז' אחרי הרצח הנתעב מזעזע הרבה יותר מן הטבח מפני שזה מוכיח ששחיטת ארבעה אברכים ליטאים לא הזיז להם סנטימטר, הם המשיכו כאילו לא קרה דבר, וחיללו את קדושת בית הכנסת, כשהתפללו מעריב שוב חזרו על מה שהם עושים כבר תקופה, לא מאפשרים לתלמידי ישיבת פונוביז' להתפלל, מסיימים ללמוד מוסר, ומי ניגש לעמוד להתפלל ואז המחבלים עולים לבימת ארון הקודש ופותחים בצעקות ובשירה בקולי קולות להפריע בכח לתפילה של בחורי וראשי הישיבה

אין זה עוד סוד, כי כל הפעולות שנעשו שם הם בהוראה ישירה של שמאליק מרקוביץ, שום דבר לא נעשה בלעדיו, הוא עומד מאחורי כל פעולות הטרור, ועובדה, כאשר הוא רוצה שיהיה שקט אז שקט מוחלט, אבל מה שהדהים למרות שטבחו טבח שכזה, הדם זעק מן האדמה שמואליק מרקוביץ הורה לתלמידיו להשתולל ולהרוס את הישיבה לגרום לחילול שם שמים והרס החינוך הישיבתי. ומדוע? מפנו שהייצר הארסי שלו להרוס לנתץ ולשבור כל מה שעדיין קיים כל כך חזק שאפילו על פתחו של גהינום שכזה שהיה באותו יום בירושלים זה לא מזיז לו, והוא ממשיך בשלו

מה צריכים יותר מזה בשביל לקלוט ולהבין עם מי יש לנו עסק, עם מי שהם שקרנים רמאים צבועים, משחקים פורים כל השנה, אין להם טיפ טיפת יראת שמים, מי שמסוגל לעשות מה שהם עושים בעת התפילה כפי שרואים בתצלומי הוידאו מוכיח כי אין לו יראת שמים, ומה לנו יותר אם חלילה מי היה עושה כך במקום אחר, היו יוצאים לרחובה של עיר לזעוק גיוואלד, הם אותם ראשי המחבלים היו מנצלים זאת להכות בכל מי שרק היו יכולים על 'אנטישמיות' שכזו על 'חילול שם שמים' על ביזוי התורה ועל עוד כל כך הרבה נוסחאות כאלו שהמציאו במשך השנים

המחבלים הם צבועים, רואים זאת בכל צעד שלהם. כשהרב שטיינמן אומר אור הם אומרים חושך, מצד אחד שיחקו קנאים שרופים ומאידך הפכו למזרחניקים שרופים מעודדי היתר המכירה רק מפני שפוליטית זה כדאי להם. כשביקשו לבחור ראש עיר דתי שומר שבת הם לחמו בכל כוחם למען המחלל שבת, שימו לב, בכל מקום, מה שאומרים גדולי בני ברק הם אומרים את ההיפך, ומזל שהרב שטיינמן אינו יוצא לרחובה של עיר וזועק כי צריכים לשמור על השבת, מפני שאם הוא היה עושה כך, הם היו יוצאים לרחוב ומצווים לחלל שבת ואף מוכיחים במאה ואחד נימוקים והוכחות מדוע מצוה לחלל שבת

אנו חיים בעולם שרובו הגדול שקר, הצביעות היא מקור החיים הישיבתי-מחבלי, התקיים ברחוב הליטאי את המהרסייך ומחריבייך ממך ייצאו, אף אחד בעולם לא עשה לישיבות נזק כל כך גדול כפי שעשו המחבלים, והתנהגותם בפונוביז' תוכיח, ואין לנו אלא לזעוק לה' שיושיענו ויגאלנו מפני שאנו כבר רחוקים משער המ"ט, לפני שאותם מחבלים צבועים דוחפים אותנו לשער הנ', הגיע הזמן לגאולה האמיתית והשלימה כי אחרת יהיה מאוחר מדי

בשביל להחזיק את עצמנו חזקים בימים פרועים אלה, אל לנו לפחד מערבים ואפילו לא מחילונים ומזרחניקים ואף לא מלפידים ודוגמתם, האוייב הכי גדול בדורנו הם המחבלים המבקשים לעקור את הכל, אנו מתמודדים עם הסטרא אחרא הכי קשה, זו התלבשה בלבוש של ראשי ישיבות השקפה שיטה וקנאות, ואין מנוס אלא להלחם עמה מלחמת חרמה שהיא מלחמת קיום על עתיד היהדות החרדית, רק הכחדתם בבחינת יתמו חטאים ולא חוטאים תבטיח את עתידנו היהודי והנצחי

חיים שאולזון

זה התחיל - באבוב 48 ממלאים את בורו פארק בצלבי קרס נגד באבוב 45

אם מישהו חשב שלאחר פסק דין כזה היה הסיכוי הכי קטן להרגעת הרוחות אז הוא לומד עכשיו כי אנו רק בהתחלה, המלחמה הגדולה לפנינו, לא רק בבתי משפט גם ברחוב, ומה לנו יותר ממה שמצאנו היום בבורו פארק, אנשי 48 מילאו את הרחובות בפשקוויל הזה של באבוב ואת ה-45 עשו צלב קרס

מה שמדהים, הם טוענים כי הם ניצחו את הדין תורה, אז לשם מה המלחמה שלהם? הלא ר' מרדכי דוד הודיע כי הוא מקבל את פסק הדין והורה לקיים אותו, אז מדוע שהם יהיו כל כך מבואסים?

הענין הוא כי הם קולטים כי הם המפסידים הגדולים, הם אולי ניצחו בכסף אבל איבדו את הציבור ובעיקר את עולם התורה הרבנות והדיינות שנגדם, ועל כולם הצעד החכם שעושים אנשי 45 שהם מזמינים לדין תורה 2 דיינים שלקחו שוחד

על פי פסק הדין מותר היה להם לבחור ב-45 אבל בבאבוב 48 קיוו כי הם יוסיפו את השם צאנז או כל שם אחר ולא את המספר, מפני שזה לא טוב להם, אבל חוקית והלכתית לא יכלו בית הדין למנוע זאת מבאבוב 45, ועכשיו כאשר הם החליטו להוסיף את ה-45 שאוטומטית עושה אותם ל-48 הם זועמים צועקים ומאיימים לשוב לבית המשפט

אדרבה ואדרבה שישובו לבית המשפט, מפני של-45 אין מה להפסיד, בין כה וכה הם לא קיבלו כלום בדין תורה, בבית המשפט יש להם סיכויים מצויינים לקבל הרבה יותר, ואף לפסול 2 דיינים ואז כל הפסק דין לא קיים, אבל נתעלם כאן מהענין המשפטי, המציאות שאפשר להפיץ פשקווילים מן הסוג הזה מורה על משהו חמור מאוד אצל אנשי 48 הם מסתובבים שבורים ממה שקורה, הם חשבו כי הם יסתובבו עם הראש למעלה והאחרים למטה והמציאות אחרת. הם חשבו כי הסיפור נגמר ולמדו כי זה רק מתחיל, עוד שנים הנושא הזה יהיה בבתי דין או בבתי משפט, אנשי 45 צריכים להיות משוגעים להשלים עם גזילה שכזו

לפקוח עיניים עוורות בפרשת הרב פינטו

חסידיו ומעריציו של הגאון רבי יאשיהו יוסף פינטו החליטו כי אינם יושבים יותר בחיבוק ידיים ויוצאים לרחוב. ומדוע? מפני שיש גבול לשפיכות דמים. רבם לא ביקש דבר וחצי דבר מאף אחד בסך הכל עשה טובה לאנשים בצרה, גם אם נניח שמדובר היה באנשי משטרה ומבחינה מסויימת היה צריך יותר להזהר, אבל מאידך איך אפשר לסרב לאדם בצרה כאשר הוא מגולל את בעיותיוו וזקוק לעזרה, האם בשל כך שהוא שוטר בכיר יאמרו לו עליך נגזר לסבול ואיני יכול לעזור לך?

יסביר לנו מי, על מה שוחד, האם הרב פינטו היה זקוק למשהו מהם, האם הוא היה מסובך עם החוק והיה צריך את עזרתם? בהחלט לא. דוקא מפני שעזר לכמה שוטרים זה מה שגרם לו את הצרות, אם היה נוהג ברשעות הוא היה צדיק בעיניהם, אבל משום שנהג בחסד בעיניהם זה חטא

אסור לשכוח, כאן לא מדובר בתביעה כתביעה, אלא בשפך דם שנמשך כל כך הרבה זמן, מצב בריאותם של הרב והרבנית התדרדר בצורה שאי אפשר לתאר אותה, וכל זה נגרם אך ורק מן הרדיפות שרודפים אותו דוקא מי שעשה להם טובה, כך נוהגים כפויי טובה, מבלי שהרב ביקש מהם כלום, הוא לא נהנה מהם אפילו לא מן הטובה הכי קטנה, הוא בסך הכל נענה לבקשות ולפניות של אנשים הזקוקים לעזרה כאשר צר להם, ואם אינם מבינים זאת אז אין מנוס אלא לצאת לרחובה של עיר להקים קול זעקה על שפך הדמים הנורא, שחייבים לעשות לו סוף ומיד

האבסורד הוא כל כך גדול, מפני שכאשר עוסקים ב'שוחד' הרי שגם על פי הלכה וגם על פי חוק אין פה שוחד. על פי הלכה האיסור הוא לקחת אין איסור לתת שוחד, אבל נתעלם מן ההלכה, כרגע נעבור לחוק, שוחד זה דבר שנותנים עבור טובת הנאה, אולי יכול מי להסביר לנו איזה טובת הנאה היה ומה יש להרב פינטו מזה שהוא עזר לכמה קצינים בעת צרתם, האם הוא ביקש מהם שיסגרו לו איזה תיק? האם היה תיק נגדו או מבני משפחתו? הוא מעולם לא ביקש מהם דבר וחצי דבר, רק נענה לפניית אנשים בצרה, והם אלו שהיו צריכים להימנע מלקחת מפני שהם מכירים את מעמדם ומגבלות החוק, אין זה תפקידו של הרב פינטו להכיר את המגבלות של הקצין שהוא לא חי אותם, הוא יושב בבית מדרשו ובלשכתו ועושה חסד עם אלפים ורבבות, הוא לא חייב לבדוק כל יהודי שמבקש עזרה מה הן מגבלות החוק של מעמדו, התפקיד הזה הוא רק של המקבל ולא של הנותן, מפני שאז אין לדבר סוף, האם כאשר מישהו מבקש עזרה צריכים לפנות קודם לעורך דין לשאול האם מותר לעזור לו? זה אבסורד לומר דברים כאלו

עכשיו בואו וראו לאן הגיעו הדברים, בגלל הרדיפות האלו כמה יהודים נפסדים וסובלים, בשל הפחד הנורא שהטילו על הרב והרבנית יהודים שקודם סייעו להם מבלי שבכלל בדקו ושאלו מי הם עכשיו מפני שלא מחפשים צרות שמים עין מבקשים לדעת בשביל שחלילה לא להסתבך, אבל האם כך זה צריך להיות?

אם יש להאשים, זה את מי שפנה להרב פינטו אם הדבר היה אסור לו חוקית, וגם אם פנה היה עליו לומר לו כי מבחינת החוק הוא מסתבך ועליו לשקול פעמיים אם לסייע לו. המציאות שהקצין שתפקידו ללכוד עוברי חוק הוא זה שמבקש ולא אומר מילה, מספיק בשביל להבין כי אין כאן בעיה חוקית

נכון שאי ידיעת החוק אינה פותרת אותך מן העבירה, אבל כשגלוי וברור כי הדברים נעשו בתום לב, האם מותר במצב כזה לשפוך דם?

הגיע הזמן לפקוח עיניים ולהבין, כי כל מה שקרה כאן היה תום לב, חלילה לא היתה כל כוונה לעבור על חוק כלשהו, איש לא העלה על הדעת שכאשר קצינים מבקשים עזרה הדבר יכול לסבך משפטית, הדברים נעשו באור היום לעיני כל כך הרבה אנשים, אם היו יודעים כי מדובר במשהו אסור היו עושים זאת במסתרים, והמציאות ששום דבר לא נעשה במסתרים מספיקים בשביל שנגיע למסקנה כי לא היתה כאן כל כוונת זדון

אי אפשר לתאר את מה שעובר על הרב והרבנית פינטו, חייהם הפכו להיות כל כך קשים ופגועים, הם לא קולטים ומבינים איך זה קורה, כשעושים רק טוב שיהיה מי שיפרשו את זה בכיוון הפוך וירדפו אותם

לכן אין זה פלא מדוע תלמידי הרב פינטו החליטו כי הם יוצאים לרחוב להפגין, הם יזעקו בקול רם ויקראו לאותם רודפים להפסיק, מה שעשיתם היה מספיק, גם אם נניח שנעשה כאן משהו שאסור על פי חוקי המדינה, הרב כבר נענש הרבה יותר ממה שמגיע על עבירה שכזו, ובכך שיסתיים הענין

לרב אין כל רצון לפגוע באף אחד ושומר על כבודו של כל בודד כולל בפרקליטות, חייו הם חיוב אהבה ואחוה חסד וצדקה הוא עושה רק טוב ומקדיש את כל זמנו וכוחו לכלל, מחנך אלפי תלמידים, ומסייע לנזקקים, הזכויות האלו שלו כל כך חזקות שחלילה לשלול זאת מן הציבור, כאשר מענישים את הרב פינטו לא מענישים אותו אלא אלפים הזקוקים לו ולעזרתו, ואת זה חייבים לקחת בחשבון כאשר עוסקים בענין כזה

בשם האלפים שהרב פינטו הוא להם לעיניים בכל תחום, אני פונה בשורות אלו לכל מי שקשור בעניין לשקול את כל הנושא מחדש, להבין כי במקרה הזה לא הרב פינטו על המאזניים אלא אלפים שבלעדיו חייהם אינם אותם חיים

חיים שאולזון

מפסיקים את שפיכות הדמים


ר' בן ציון מבאבוב 48 יפנה לערכאות של עכו"ם נגד ר' מרדכי דוד מבאבוב 45

מאת באבאווער

למרות שהאדמו"ר מבאבוב 45 הסכים להוסיף היכר לשמו, ופנה לצד השני לעשות שלום, ב48 מסרבים להירגע, ולאחר שהרחוב החרדי קיבל את החלטת באבוב-45 כנצחון ל45 וכהפסד ל48, הם פונים לערכאות כבר ביום שני הקרוב.
מי שמנסה למנוע את זה, ומנהל מלחמה מבפנים נגד המהלך, זה הרב חיים יעקב טויבער הדומ"ץ גיסו הגדול של האדמו"ר רבי בנציון מבאבוב.
המטרה של צעד זה, זה לגרור חזרה את מלחמת באבוב אל בית המשפט, ולצד 45 לא תהיה ברירה ולפנות גם לביהמ"ש נגד הפסק דין

אדמורי"י באבוב למספרם


די לצביעות

מאת הרב חיים אמסלם


לאחר הטבח הנורא פתאום הרב דוד יוסף נזכר שהחרדים צריכים להתחמש ולהחזיק נשק וללמוד לירות. פתאום התורה לא מגנא ומצלא??? פתאום היכלי הישיבות לא שומרים עלינו?? פתאום לא משליכים את כל הבטחון על ה' ?
זה פשוט צביעות גמורה, לבקש השתדלות בטחונית כזאת (שבוודאי נכונה מצד השכל והתורה) ובאופן סימולטני להתנגד לשירות צבאי של בני הישיבות, בניגוד למסורת הספרדית המקורית והשורשית של ציונות. רק כשהטבח מגיע אליהם, הם מדברים בשפה של השתדלות?
ההסברים הרוחניים שחלק מהרבנים נתנו לטבח, ממש מזכירים את דברי הנביא יחזקאל: נביאיה טחו להם טפל חוזים שוא וקוסמים להם כזב אומרים כה אמר ה' וה' לא דיבר...

אכן נודע הדבר


התירו אקדחים בשבת


ויזעקו בצר להם


המחבלים בהר נוף טבחו גופות המחבלים בפונוביז' טובחים נשמות - מי גרוע ממי? תלמיד פוניבז' במאמר נוקב כתער

מאת תלמיד פונוביז'

אינני יודע מי יותר גרוע ממי. האם טובחי המתפללים בהר נוף הי"ד או טובחי הנשמות של בחורים מסולאים מפז והרס התורה של המחבלים הארורים  בהיכל ישיבת פוניבז' אלו שממשיכי דרכו של הרב שך בחורבן והרס הישיבה ועולם התורה.
 
עם ישראל כולו, צפה השבוע בשני פלוגות מחבלים. רוצחים ארורים ושפלים ימ"ש שטובחים יהודים בדם קר, ולעומתם במחבלים במסווה של יהודים חרדים שטובחים ומחבלים בכל הקדוש והיקר לעם ישראל. עומדים ומחללים את היכל הישיבה ובזים לתפילה כאחרוני המחבלים.

חילול קדושת בית כנסת בצורה השפלה ביותר מה שקרה השבוע. אצל מורם ורבם הרב שך גם כשהכניס את אש המחלוקת בישיבה וגרם לביטול תורה וחורבן, הוא לפחות עשה זאת מחוץ להיכל הישיבה. למי שזוכר הרב שך  נתן הוראה להוציא את הסטנדרים ולהפסיק ללמוד ובכך ביטא את תסכולו והגאווה שפיעמה אצלו והשנאה היוקדת נגד מרן ראש הישיבה זצוק"ל.
 
כיום ממשיכי דרכו של הרב שך, נעמדים ומחללים את קודש הקודשים של עם ישראל. מתחילים להתפלל והם מפריעים כאחרוני שונאי היהדות. לא לחינם כבר קבעו השבוע שהמחבלים זה "הכת הכי רחוקה מהיהדות".
 
לאותם מחבלים אין להם אלוקים, אין להם תורה, ואני מעיד שהם לא לומדים והם עמי הארץ. אין לכם מה לחפש בישיבה. לכו לצבא עם שאר פורקי העול תורה ומצוות.
 
המחבלים בהר נוף טבחו את הגופים, המחבלים בפוניבז' הורסים את הנשמות הטהורות של בחורי הישיבות והאברכים ורבבות בית ישראל שצופים  ואומרים אם זה התורה אין לי רצון להתקרב לתורה. וכבר אמרו חז"ל גדול המחטיאו יותר מההורגו.
 
עיני עיני יורדה מים על חורבן התורה. שאלי שרופה באש.

עורך 'הפלס' שיעי וויין במסעדת פריצות רח"ל

ה'פרעסרים של הפיצה' ממשיכים בבלינות ע"ח הציבור....
אח"כ יש"ו יטיף מוסר על חיי צניעות.... של 'בני תיירא'
ויין ונציב המלח שלו הערב ב'מפגש על האש'

הספרדים לוחמים באשכנזים על טהרת המשפחה הקימו ארגון משלהם האשכנזים פוסלים אותם הספרדים תומכים בשניהם

לספרדים ארגון משלהם העוסק בטהרת המשפחה בהנהלת הרב מוצפי והוא תבע מכתב מהרבנים הספרדים כי אפשר לסמוך עליו. וכאשר האשכנזים שמעו כי הספרדים מתארגנים בתחום הזה לבד הם מיהרו לפרסם מכתב כי רק טהרת המשפחה יש לו את הסמכות לעסוק בעניינים אלה ולא אחרים, ובעבר חתם על מכתב כזה גם הרב שלום כהן ואולי גם הרב בעדני

במצב שנוצר הרבנים שלום כהן ובעדני לא יכולים לדחות את הרב מוצפי אז הם פרסמו מכתב לפיו גם טהרת הבית של הרב מוצפי וגם טהרת המשפחה שתיהם יכולים לעסוק בנושא הזה, וכמובן שברחוב האשכנזי לא אוהבים זאת, ובודאי יחפשו להם עוונות להוכיח כי אינם טובים בתחום הזה

נרצחו בגלל מה? - כל דרשן דורש לעצמו

קורה משהו מאוד מעניין בימים אלה, כל אחד יודע בדיוק למה זה קרה, וכל אחד מספר לך סיפור אחר, למשל המחבלים יודעים כי זה קרה בגלל השונאים והשונאים אומרים בגלל המחבלים. הרב משה שטרנבוך למשל יודע כי זה בגלל היתר מכירה, והנה יש לכם דרשן אחר שצועק כי זה קרה בגלל האייפון, ומי ששמע את דרשת האהרוני מסאטמאר הוא מנה עבירות אחרות, ואסור לשכוח את 'העדה החרדית' והקנאים הם טוענים כי זה קרה בגלל חטוטי שכבי, ויש מי שהשמיע לאזניי כי זה קרה בגלל הפיאות של הנשים ובגלל הבגדים הצמודים האסורים, ויש מי שאומרים שזה קרה בגלל שאיננו נלחמים מספיק להגן על הר הבית, ויש האומרים כי דוקא בגלל שעולים להר הבית. בקיצור ים של ידענים כל אחד יודע בדיוק למה זה קרה

אז הכי קל לומר שזה קרה בגלל כל מה שמונים, וכי כולם צודקים, אבל הענין הוא שכל דרשן דורש לעצמו, אם היה מסכים כי אכן זה קרה בגלל כל כך הרבה דברים חצי צרה, מפני שאולי משהו נכון, אבל כשכל אחד יודע בדיוק היכן צריך להתחזק כאן הבעיה, מפני שאיננו יודעים למה זה קרה, וכשאתה מחזק תחום אחד נכון שאתה מרבה זכויות אבל לאו דוקא שזו הדרך אולי להתחזק בענין אחר לא פחות חשוב

הענין הוא, שאף אחד מאתנו והכוונה לכולם ממי שמחזיק את עצמו לסגן של קודשא בריך הוא ועד לקטן שבקטנים אינו יודע את הסיבה המדוייקת הוא רק משער, ומדוע מפני שראשו באותו ענין אז הוא בטוח שזה בשל כך, ולכן אין מנוס אלא לקבוע קביעה ברורה, כי כל אחד ימשיך לנהוג על פי רבותיו למרות שהם סותרים את דברי הרב האחר, לאף אחד ברחוב החרדי והדתי אין מנופול על דרך שיטה או השקפה, לכולם יש על מי לסמוך, ולנו אין אלא להתחזק כל אחד היכן שהוא חלש שם שיחזק את עצמו ובכך נסיר את החרון אף, כל היתר הן אמונות תפלות, ומי שנסחף אחריהן נסחף אחרי הבעלים ומוסיף חטא על פשע

ר' מנדלי מספר על ההצלחה האדירה שלו במגבית שערך השבוע בניו יורק

video

מבזקים - מפה ומשם


מירה'לה מארק בתו של יוסף מאיר מארק מנכ"ל ועד השחיטה של העדה החרדית ומנהל הרוחני של ת"ת סאטמאר של הקנאי חיים הערש טייטלבוים ומגדולי החסידים של דוד שמידל התקבלה ללימוד אחות סיעודית במימון הל"ל - האגודה לחוזרים בשאלה----------------
בצעד נדיר הגיע הערב האדמו"ר מגור לנחם אצל בני משפחות הנרצחים בשכונת הר נוף, הוא עבר בית אחר בית וישב מספר דקות.
----------------
שמחה בפוניב'ז: הבחור החשוב מרדכי הערץ בן 42 מחשובי בחורי ישיבת פוניב'ז, יד ימינו של הרב אליעזר כהנמן, ובעבר היה גבאו הנאמן של מרן הגרמי"ל ליפקוביץ זצוק"ל, התארס בשעטו"מ אתמול בארה"ב, מזל טוב!
----------------
שמחה בעולם התורה ובפרט בישיבת גרודנא עם ההטבה במצב בריאותו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דב צבי קרלינשטיין שליט''א ובפרט כעת בשובו הבוקר למעונו בקרית פוניבז' אשדוד.
 ----------------
האד' מויז'ניץ הגיע כעת לביהכנ"ס 'בני תורה' בהר נוף, מקום הטבח.
 ----------------
סקר 'ערוץ הכנסת' של מכון פאנלס: הליכוד 20, הבית היהודי 19, העבודה 13, יש עתיד 13, כחלון 9, ישראל ביתנו 8, יהדוה"ת 8, מרצ 8, ש"ס 7, התנועה 4.
 ----------------
חכם שלום כהן והרב בעדני במכתב הבהרה: "אנו חוזרים ממכתב החתימה שטהרת המשפחה הגוף היחיד, ושני הגופים טהרת המשפחה וטהרת הבית פועלים על פי כל כללי הידור".
 ----------------
הידעתם - שאחותו של המחבל מהפיגוע בהר נוף בבית הכנסת ..עובדת בעירית ירושלים כעובדת סוציאלית והיא בחופש כרגע כדי להתאבל עליו?
אין גבול לחוצפה!!

להמשך המבזקים כנסו כאן:

חרדים סילקו 9 משפחות חרדיות מן הבית


9 משפחות חרדיות סולקו מבתיהם בוילימסבורג על ידי קבלנים חרדים בגלל מחלוקת על תשלומים חריגים

video

פעלץ מבהמות ללא חשש שאכלו משביעית


דרישה להדיח את חש"ך "מרחיק מש"ס את כל המסורתיים והופך את ש"ס לנטורי קרתא"

לכבוד הרב חיים שאולזון
האיש שזועק את זעקת יהדות ספרד וחושף השחיתויות
 
שלום וברכה!
 
מתחוללת רעידת אדמה וכולם שותקים! יהדות ספרד מתפוררת בגלל איש אחד ויחיד ושמו אריה דרעי והבובה שהציב לנו ושמו חוש"ך.
 
רק הדחת חושך מהתנועה, והצבת נאמן ביתו של מרן בראשות הרשימה והבאת אג'נדה חברתית ופזילה לציבור המסורתי תביא את ההישג לש"ס.
 
דרעי לא מסוגל להביא את הסחורה. הוא נתפס שלא בצדק כעבריין ואסיר שגנב להנאתו, דבר שלא נכון, אבל לצערנו זה המצב ודרעי כפוליטיקאי צריך להבין שיש בעת הזאת רק ברירה אחת, לפנות את המקום לרעו הטוב ממנו.  ולצערנו גם הסכם אוסלו בעוכרנו ובפרט לאחר צוק איתן דרעי נתפס כמי שמוכן להקים כעת מדינה פלשתינית ולהחריב את כל יישובי היהודים.
 
רק אלי ישי יכול לשחזר את הניצחון של טו"ב מנדטים ולהכות את כחלון.
 
הרב שאולזון!
 
זעק את זעקתנו זעקת יהדות ספרד המתפוררת ואיבוד מורשת מרן המפוארת

(השם שמור במערכת)

גילו את אמריקה -מאז ומעולם הסכסוך היה דתי

המאבק על ארץ ישראל ובפרט על ירושלים היה מאז ומתמיד סכסוך דתי. גם הרבה לפני שמוחמד הריץ את האיסלאם מי שעלו על ירושלים לא עשו זאת רק מפני שמדובר היה במלחמת עמים. מלחמת יוון למשל היתה מלחמה דתית, הם ביקשו לעקור את התורה מישראל, אבל לצורך שורות אלו נדלג על כל השנים ההם נתרכז באלף האחרון, הדתות למיניהם חששו שעם ישראל ישוב לארצו, וכשהפלשתינים כאילו שיחקו אותה כי מדובר במאבק לאומי לא היה זה נכון. בשעתו הם ניצלו את הנוצרים ששירתו אותם במיוחד הפלשתינים שהיו והינם נוצרים, לא דיברו על דת בשל החשש שזה יפגע גם בהם, אבל בואו וראו מה קרה במשך השנים, האיסלאם השתלט על הפלשתינים כמעט מקצה לקצה, הנוצרים שם אין להם עוד זכות דיבור, ומה לנו יותר ממלחמת ששת הימים המאבק של הערבים אז היה על הר הבית זה היה חשוב להם יותר מכל, והחשש של משה דיין לקלף את אל אקצה מהר הבית היה בשל המוסלמים שיקומו עלינו

המאבק על ירושלים הוא מאבק דתי מאז ומתמיד, למרות שניסו ליצור למאבק הזה תדמית אחרת. עכשיו יוצאים הדברים לאור מפני שהמלחמה הדתית אינה עוד רק בישראל היא הרבה יותר קשה במדינות האיסלאם, ולכן הנושא פתוח. כן, המאבק בירושלים הוא דתי, ואין מנוס אלא להכיר במציאות, מי שמתעלם מן האמת הזו, מתעלם מן המציאות, וחי בעולם לא קיים. נסיונות השמאל האמריקאים ואחרים להשכין שלום בין הצדדים הוא נסיון עקר מפני שזה לא שייך, אף אחת מן הדתות לא תוותר על ירושלים ובמיוחד על הר הבית גם ולמרות שלדעת רוב הרבנים אין לעלות להר הבית אבל גם אין היתר כלשהו למסור אותה במתנה לפלשתינים, המקום שייך לנו לעם היהודי, ומי שמתכחש לכך מתכחש ליהדותו

שוב, גם ולמרות שאיננו עולים להר הבית חייבים להיאבק ולהלחם עליה ולגלות דעתנו בצורה הכי ברורה כי המקום שייך לנו, אחרת העולם יאמר הר הבית שייך למוסלמים ולא ירצה להכיר בזכותנו על המקום, רק אם נעמוד על כך שהמקום קדוש לנו ואיננו יכולים לוותר עליו, נכון שזה יוצר מאבק דתי, אבל יחד עם זאת זה שומר על אחיזתנו במקום וזה לא פחות חשוב

הפצת שמועות ותוצאותיהן


תקנות קהילת החרדים בלונדון


זמני כניסת השבת


מצדיעים לשלוחים • יוני אליאב ושמחה פרידמן במחווה לכינוס השלוחים (סינגל)

המוזיקאי המוערך יוני אליאב ולהקתו, והזמר שמחה פרידמן משיקים היום לרגל "כינוס השלוחים העולמי" המתקיים בימים אלו בארה"ב, וכהצדעה לשליחי חב"ד בכל העולם, מחרוזת ייחודית ומקורית של שירי חב״ד שלא יצאו עד היום באופן רשמי.

במחרוזת מתארחים זמרי חצר חב"ד בארה"ק מנדי ג'רופי ושמחה פרידמן, שביצעו יחד את השירים והניגונים: מארש ראש חודש כסלו, From 770 - שלוחי אדוננו, מיר זיינען די שלוחים פון רעב'ן, בתי חב"ד ו-בסיסמת ופרצת. אשר על אף שלא הוקלטו והופקו מעולם, הינם נכסי צאן ושירה אצל חסידי ואוהדי חב״ד בישראל ובתפוצות.

בקרוב יושק וידיאו קליפ מיוחד שצולם ב-770 בכפר חב"ד – יש למה לצפות!

שאלה גלויה למנדי הנדל, מדוע שאתם המשיחיסטים לא תצטלמו בחזית של 770?

ביום ראשון הקרוב יעמדו קרו ל5000 שלוחים של הרבי לתמונה הקבוציתית המסורתית השנתית. 
 אציין כי את מעמד התמונה קבע הרבי ונתן הוראות מדויקות לבי מעמד קדוש זה.
ומדוע אני כותב את כל זה? משום שהמשיחיסטים המצחיקים החליטו לחקות את כל הכנס ולעשות עבורם כנס אלטרנטיבי.
אז אני שואל את מענדי הנדל ואת כל ראשי הקומזיץ, מדוע שלא תצטלמו בחזית של 770?
הרי אתם כותבים שמשתתפים אצלכם בבנקענט כ1000 שלוחים אז בואו ותצטלמו, ובזאת תבחנו.

הוידאו היומי

video

הטיפ היומי (כ"ז חשון)


הוידאו היומי (יום ה')

video

"עשה לך רב"

נקודות מדברי הרב ועכטר בכינוס האחדות במוצ"ש:

לפעמים מתגנבת השאלה למה צריך 'עשה לך רב'? מה כבר הרב יכול לעזור לי בעניינים כאלה או אחרים?
אם נחפש במכתבים של הרבי נמצא שזה הדבר הכמעט יחידי שהרבי ביקש, דרש והתחנן עד כדי "בקשה נפשית", שיהיה לכל אחד ואחד "עשה לך רב".
אם מחליטים החלטה, ולא משנה באיזה נושא. בפרט בענייני יהדות, צריך לדווח על כך ולהודיע לרב. (זה לאו דווקא חייב להיות רב, זה גם יכול להיות חבר קרוב שאכפת לו ממך) כי אחרת זה לא בדיוק יעבוד.
ואפילו יותר מזה, לא מספיק שאומרים ומשתפים את הרב, אלא צריך גם לכתוב את ההחלטה 'שחור על גבי לבן' ולמסור זאת לרב שלך ע'מ שיעקוב אחריך.
שאדם רוצה לקום מוקדם בבוקר לפגישה חשובה וכדומה והוא לא בטוח בעצמו שהוא יצליח לקום, הוא מבטח את עצמו "בתעודת ביטוח" של שעון מעורר שכך הוא בטוח יקום.
עשה לך רב זה כמו שעון מעורר. כך יש לך מישהו שיעיר אותך מתי שאתה שוכח מהבטחתך.
מה גם כאשר אתה יודע שחוץ ממך יש עוד מישהו שיודע מההחלטה שלך, תרגיש פחות בנוח להפר את ההחלטה - את עצמך קל יותר לשחד.
הרי לכל אחד זה קורה באיזה שהיא סיטואציה "זה מילא בנינו ואף אחד לא יודע, אז היום אין לי כח, נתחיל שבוע הבא… "
אך שיש מישהו 'על הגב שלך', זה לא יהיה כל כך פשוט לדחות אותה לשבוע הבא...
ערב טוב.
נערך ע"י ישראל יעקובוב

היום יום כ"ח חשון


היום יום כ"ט תשרי


זמנים - סוף זמן קריאת שמע


ווארטים


מסופר על יהודי עשיר מחו"ל שרצה לקנות ישיבה בארץ ישראל אמרו לו תבוא לבני ברק יש שם ישיבה מצוינת בשם פונוביז, אותו יהודי הגיע לארץ והלך לאותו אוהל קדושים הוא ראה ונהנה, אבל שאל שתמיד אמרו לו שבישיבת פונוביז יש ארון קדוש מזהב והוא רואה ארון קדוש מעץ ענו לו אותם אנשים שאצלינו הארון קדוש מעץ אבל הבחורים מזהב אבל למעלה יש ישיבה שיש לה ארון קדוש מזהב אבל הבחורים מעץ.

מהיכן אנחנו יודעים מהפרשה שעשיו היה אדמו"ר גדול?
מכיון שהוא הלך מלובש בפעלץ!
כמו שכתוב "כולו כאדרת שער".

פון וואו ווייסן מיר אין די פרשה אז עשיו איז געווען א גרויסער רבי?
ווייל ער איז געגאנגען אנגעטון מיט פעלץ!
אזוי ווי ס'שטייט "כולו כאדרת שער".

מה מועילים לי כל התירוצים

video

אברך מהולנד אצל הרב ברלנד, מלמד ניגון שחיבר על דברי הרב דסלר בהלכות תשובה.
ולאחר מכן כולם שרים את השיר.
"מה מועילים לי כל התרוצים שמקורם בשקר, הרי האמת הוא האמת ואי אפשר לטשטשה ולדחותה, ומוכרח אני לשנות את דרכי מעתה".

תפילה למולד חודש כסליו שחיבר הרב אליעזר ברלנד שליט"א

רבונו של עולם כל יכול,
בזכות מולד כסליו שיחול בשבת קודש 9:25 ו-17 חלקים [באמסטרדם 8:25 ו-17 חלקים] שבו צריך כבר להבנות הבית השלישי, שעל זה אמרה חנה בתפלתה "קשת גבורים חתים ונכשלים אזרו חיל" שבמזל קשת אזי "קשת גבורים חתים",
כי זכתה לאורות הקשת ולכן אמרה "אשה קשת רוח אנכי". ועל ידי זה זכתה "ותתפלל חנה על ה' " שזכתה לעלות למעלה משם הוי"ה ששם עתיק יומין ואדם קדמון. כמו שזכתה דבורה "בין הרמה ובין בית אל", רמה = אדם קדמון (245) שזה סוד נחל קדומים נחל קישון בסוד "ונהר יצא מבית ה' והשקה את נחל השטים" שעל ידי זה נחל קדומים הנחל היוצא מבית ה' היוצא מתחת לעץ החיים המשקה את כל באי עולם בסוד "אם כל חי", שזכתה להחיות בתפלותיה את כל באי עולם ואת כל ה-930 שנה הראשונים לבריאת העולם, בסוד "ותחיינה את הילדים" שזכו לנוקבא דפרדשקא (נקב החוטם) דעתיק. יוכבד נקב ימין, מרים נקב שמאל.  נקב ימין סוד הרוח של תחית המתים, וסוד נקב שמאל סוד רוחו של משיח בן דוד שמתגלה במיוחד בחודש כסליו סוד (חנוכה) חנה-כ"ו שחנה זכתה לעלות למעלה משם הוי"ה עד אדם קדמון.

לברוח מן הליצנות:

פרשת השבוע תולדות - מפי כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש שליט"א

השבוע קורין פרשת תולדות, והפרשה מעוררת אותנו להישמר מאד מכל מיני ליצים והליצנות שלהם ולא להתקרב אליהם כלל, כי הליצנות היא קליפה קשה מאד, שמקררת כל לחלוחית דקדושה שנכנסת בתוך בר ישראל, ומרחקת אותו מאד מהקדוש ברוך הוא רחמנא ליצלן, וכמובא בספר "מסילת ישרים", שליצנות הוא כמגן משוח נגד הקדושה, שכל דבר שבקדושה מיד מתחלקת ונופלת ממנה, ויכולים לגלות לאדם גילוי אלקות ברמה גבוה מאד, אבל עם ליצנות אחת יכולים לדחות את הכל רחמנא ליצלן, שזה היה קליפת ליצני הדור שהיו בימי אברהם, שאמרו שמאבימלך נתעברה שרה, הרי עומד אברהם אבינו ומגלה אלקות פתוחה לכל באי עולם, וכולים רואים איך שהקדוש ברוך הוא מסייעו בכל ענין, ואף על פי כן הליצנים אומרים מה שאומרים, ורוצים לסתור כל דברי אברהם, שאלו הן קליפות הפלישתים שסתמו כל הבארות של אברהם, שכל הטומאה שלהם היא ליצנות, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים "פלישתים ליצנים היו" ועל כן גם אחר יציאת מצרים, אחר שראו נשמות ישראל אותות ומופתים נוראים, אף על פי כן "ולא נחם אלקים דרך ארץ פלישתים", כי שם היתה ליצנות, ועם ליצנות אחת יכולים לדחות הכל רחמנא ליצלן, ולכן עיקר עבודתינו צריך להיות לברוח מכל מיני ליצים ומן הדיבורים שלהם, ולרוץ אל אהלי הצדיקים שהם התמימים האמיתיים, שנקראים על שם "יעקב איש תם יושב אהלים" איש תם בתמימות גמורה בלי שום ליצנות, וכדברי התם בסיפורי מעשיות של רביז"ל (מעשה ט' מחכם ותם) שאמר תמיד "נאר און ליצנות" [רק בלי ליצנות] וכך הצליח בכל מעשיו עד שהגיע לרום המעלות, יעזרנו הקדוש ברוך הוא שנזכה להגיע לזה באמת.
ברכת התורה: 
וכן בפרשה שבה קיבל יעקב אבינו את הברכות מאת יצחק אביו, ועיקר הברכה היתה ברכת התורה, וכדאיתא במדרש על הפסוק ויתן לך האלקים וגו' מטל השמים זה מקרא, ומשמני הארץ זה משנה ורוב דגן זה גמרא ותירוש זה אגדה, שבירך אותו שיזכה ללמוד בכל יום כל ארבע למודים אלו, כי זה עיקר הברכה שיכולים לברך האדם, שיזכה ללמוד בכל יום בכל חלקי התורה, וכמו שמוהרא"ש שליט"א רגיל מאד לחזור על דברי מדרש אלו ולעורר נשמות ישראל להגות בכל יום אפילו קצת בד' חלקי תורה אלו, והשם יתברך יזכינו לברכות התורה ונזכה להתמיד בתורה  הקדושה כל יום.

עבודת חצות לילה"

פרשת תולדות - מפי הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א

כל עבודת הצדיקים זה להוציא את הניצוצות שבלועים בתוך הסיטרא אחרא בתוך הקליפות. וזה שכתוב על יעקב אבינו "וידו אוחזת בעקב עשו" עקב אותיות עקיבא, שכבר בהיותו בבטן אימו, התחיל יעקב למשוך את הנשמה של רבי עקיבא שהייתה בלועה בעקב עשו. כל הענין של יעקב היה להוציא את הנשמות מעקב עשו, ששם היו בלועות נשמות של גרים נשמות הכי גדולות. והזמן הכי גבוה להעלות אותם זה בחצות לילה, כמו שאומר רבי פנחס מקוריץ: יש כאלה נשמות גדולות, הכי גדולות בעולם! שנפלו מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, נפלו הכי עמוק לעמקי עמקי הקליפות, וכשמגיע זמן חצות, עם כל אות ואות אנחנו מעלים את הנשמות הכי גבוהות שירדו לשם, כל אות שאומרים מעלים עוד נשמה ועוד נשמה. 
לפני 50 שנה כל ירושלים הייתה קמה חצות, זה היה חוק ולא יעבור, עכשיו אנשים נהיו חלשים, וקשה להם לקום  בחצות כל לילה, אבל הבעיה היא שהם גם מחלישים את השני שכן רוצה לקום חצות! וזו היא הצרה! אתה חלש? תשתוק! תשב בצד! תן לבנים שלך לקום חצות! תן לתלמידים שלך לקום חצות! תשתוק! אל תספר לאף אחד שאתה חלש ואתה לא יכול לקום בחצות לילה.  באמת קימת חצות זה מה שבונה את היום החדש, זה מה שמחדש את האדם!. וכמה שאדם מתחיל את היום שלו מוקדם יותר,  מתחיל בנקודת חצות וממשיך הלאה לתוך הבוקר בתפילה מילה במילה אות באות עם שירים וניגונים, אז ככה הוא בונה את קומת היום החדש, ומציל את עם ישראל מכל הגזרות.

להמשך כנסו כאן:

ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק"

פרשת תולדות - מאת מזכה הרבים הסופר הרב מנחם אזולאי שליט"א

מהיכן בא שיצחק שהוא גבורות, בחינת צמצום, יהיה נולד מאברהם שהוא בחינת חסד? והתירוץ הוא: "אברהם הוליד את יצחק" - הגבורה הזו נובעת מחסד, כי על ידי שיהיה צמצום בעולם יהיה נחסר לאחד, והשני יתן לו - ועי"ז "עולם חסד יבנה" ויומשכו חסדים בעולם (הבעש"ט).
"את אשר יאהב ה' יוכיח"
יש זמנים שהכל פתאום נחשך לנו. לא מרגישים כלום. לא את המתיקות שבתורה, לא את החיות שבתפילה, לא את האושר שביהדות, חושך. מה שקוראים "מוחין דקטנות". לא טוב לנו, יבש לנו, אנחנו לא מבינים לאן הלכה כל ההתלהבות וכל המתיקות שהיתה לנו בעבודת השם. הגוף כבד, נמשך למטה, לכסא או אפילו למיטה. צריך ממש להתאמץ כדי להוציא משהו מהפה, שלא לדבר על קצת לשיר, לרקוד או למחוא כפיים כדי לבטל את הדינים. מה עושים? איך מתמודדים? קודם כל מבינים שככה זה, ככה ברא ה' את עולמו. אור וחושך. יש זמנים כאלה ויש זמנים כאלה. החיים זה נדנדה, פעם למעלה ופעם למטה. נשמה יהודית זה ניגון וניגון לא מלחינים עם עליות בלבד. ריבונו של עולם תציל אותי מהחושך הזה, אל תסתר פניך ממני, תחזיר אותי אליך.לא מרגישים כלום ובכל זאת ממשיכים ועושים את העבודה. עוד פעם אומרים את הברכות, עוד פעם מתפללים, עוד פעם מתאמצים לפתוח את הספר אפילו שזה כבד לנו, עוד פעם מתאמצים לחייך גם כשאין לנו חיוך. הקב"ה אוהב את העבודה הזו, שאדם עושה את הדברים בלי להרגיש כלום. תזכור שזה הכל מבורא עולם שלעולם לא עוזב אותך, הוא איתך, עמך ואצלך. הדינים האלה, הצמצום הזה, החוסר חיות הזה, זה הכל כדי לקרב אותך אליו יתברך.
"אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק".

להמשך כנסו כאן:

הקנאים מוחים נגד אברהם סלונים בלונדון

video
video

לונדון: האדמו"ר מרחמיסטריווקא בהנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא

האדמו"ר מרחמיסטריווקא הגיע היום למעמד הנחת אבן הפינה במוסדות בעלזא, שברחוב קלפטען 98 בלונדון, האדמו"ר ערך לאחר מכן 'לחיים טיש' וחילק שיריים.
צילומים שוקי ברנשטיין חדשות 24

לגלריה כנסו כאן:

יום ה' תולדות - כ"ז חשון תשע"ה - תמונותלגלריה כנסו כאן:

ביקורו של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג בארץלגלריה כנסו כאן:

אישורי חניה בשמחת מישקולץ


קרליבך על ארץ ישראל

video

הספד על הרוגי הר נוף בירושלים ע"י האדמו"ר האהרוני מסאטמאר היום בישיבה גדולה

ירמי' הנביא איז מקונן מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה
את חללי בת עמי, די הערצער פון כללל ישראל פון דער גאנצע וועלט איז
צעבראכן אויף שברי שברים, מיר האבן אלע געהערט שמועות לא טובה פון עיר
הקודש ירושלים, קול נהי נשמע מציון, א קול א געוויין און א קלאג, הערט
מען פון ציון פון ארץ ישראל, ס'איז עלה מות בחלונינו, בא בארמנותינו, אין
פלטרין של מלך בתי כנסיות ובתי ומדרשות איז א מקדש מעט ס'איז
אריינגעקומען ישראל קדושים וואס קומען זיך צוזאם, מ'שטייט אויף אינדערפרי
צו עבודת השם עבודה זו תפלה, האט פאסירט אזא ביטערע אומגליק בעמדם לפני
ה' ווען מ'שטייט ביים דאווענען, מ'שטייט לפני ה' מעוטר בטלית ובתפילין, א
איד דאווענט פאר'ן הייליגן באשעפער, ער איז אנגעטון מיט די הייליגע מצוה
פון ציצית און מיט די הייליגע מצוה פון תפילין ער איז מתפלל פאר'ן
הייליגן באשעפער פאסירט אזא ביטערע אומגליק, מ'באפאלט זיי רוצחים אכזרים,
און זיי ווערן גע'הרג'ט מיט א מורא'דיגע אכזריות ס'זענען גע'הרג'ט
געווארן פיר אידישע נפשות, יראי ה' לומדי תורה מקיימי מצות ה', עכטע בני
תורה, וואס זענען גע'הרג'ט געווארן ה' ינקום דמים. חוץ פון די נפגע
געווארן באופן קשה מאוד.
נאך עטליכע אידן זענען זקוק לרחמי שמים דער אויבערשטער זאל העלפן און
שיקן א רפואה שלימה.

להמשך כנסו כאן:

רב קהילת השחוטים מהר נוף משתתף בהלוויית השוטר הדרוזי שנרצח

video

50 אלף ילדים ילמדו בתענית דיבורלאור המצב השורר בארץ ולאור הטבח המזעזע הנורא והאיום שהתקיים השבוע בקודש הקודשים של העם היהודי . מראות שלא נראו זה שנים רבות בארצינו הקדושה. לאחר שאנשי בליעל נכנסו והתנהגו כשועלים בבית המקדש ונטלו בכפיהם נפשם של ארבעה קדושים ופצעו רבים אחרים .ואשר על מאורעות קשים ונוראים  מעין אלו חיבר התוספות יום טוב מי שברך עבור מי שלא מדבר בבית הכנסת .   
הוחלט ע"י רבני הארגון לצאת במבצע חיזוק אדיר אשר עשרות אלפי הילדים שמשתתפים בתוכנית  הלימוד של "אבות ובנים" יתחזקו ולא ידברו ב10 דקות הראשונות של הלימוד.
ובתפילה שבזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן ניושע