רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 27 במרץ 2015

הנהלת המרכז הרפואי הדסה, המנכ"לית פרופ' פרץ ורב בית החולים הרב משה קליין ביקרו אתמול אצל הרבנית מבעלזא תליט"א, לקבל את ברכתה לקראת חג הפסח

מאת בעלזער
הנהלת המרכז הרפואי הדסה, המנכ"לית פרופ' פרץ ורב בית החולים הרב משה קליין ביקרו אתמול אצל הרבנית מבעלזא תליט"א, לקבל את ברכתה לקראת חג הפסח.

הבן לא יוצלח
אז הולכים לרבנית שתברך

יום חמישי, 26 במרץ 2015

הלילה מזיזים את השעון


אולי ביבי קיבל יותר מנדטים. אך בוז'י קיבל חיבוק אוהב מר' אברימלה מיידנצ'יק...


יום תמים לרבי


תכניה


מבית הגנזים


הבריאות שלי תלויה בך

video

הטיפ השבועי


הוידאו היומי

video

הסבר התניא היומי:

אחרי שהרבי הזקן הסביר לנו בפרק ל"ח בתניא שאם יהודי רוצה להאיר גם בכמות וגם באיכות, הוא צריך לדעת את הסיבה הפנימית לקיום המצווה, המביא לידי רגש ואהבה פנימית. זה בא על ידי לימוד מעמיק בתניא. כשהוא לומד את התניא, הוא לא רק מאיר את החומריות, אלא גם החומריות עצמה הופכת להיות מאירה. וכל זה בא על ידי לימוד מעמיק דווקא.
מבאר לנו הרבי הזקן בפרק ל"ט בתניא, מהו החילוק בין גן עדן העליון לגן עדן התחתון.
נשאלת השאלה: מדוע צריך הרבי הזקן לבאר לנו חילוקים אלו?
היות, שכל הסיבה לפרקים האחרונים היא לעורר את הבינוני שלא יתייאש, בגלל שהבינוני רואה שהוא לא מאיר את העולם בתמידיות. לכן, הסביר לו הרבי הזקן בארבעת הפרקים האחרונים, שהבינוני שותף מלא לאור הגדול של ביאת המשיח. אבל, הרבי הזקן רוצה להמחיש לבינוני שגם כעת, הוא יכול להביא גאולה פרטית, לעצמו ולסביבתו, על ידי שהתורה ומצוות שלו יעלו למדרגת העולם העליון שזה גן עדן.
זאת אומרת, שגם כעת לפני התגלות הרבי שליט"א, נשמתו תהיה עדיין בתוך הגוף, וביחד עם זה יהנה מזיו השכינה.
עולם הבריאה – הבנת הסיבה הפרטית למצווה. האדם מבין את סודות היקום, איך כל מצווה פועלת בחלקיק שונה של היקום. אפילו המלאכים לא מבינים מה שהם עושים, הם עושים פעולת רובוט, אפלו מלאכים של גן עדן העליון, פעילותם היא כמו רובוט. לעומתם, לפעולת הצדיקים יש משמעות והבנה. כי הצדיק יש לו בחירה חופשית, אם להתעמק בלימוד התורה, או ללמוד בשיטחיות ממש. אבל, המלאכים אין להם בחירה כלל. לכן, ישמח הבינוני ממש, עוד לפני הגאולה, כי הוא בדרגה יותר גבוה מהמלאכים העליונים. כי הוא בבחירתו החופשית הוריד אור נעלה לתקן את החומריות, ולעשות את החומריות רוחניות בעזרת השם.
לע"נ הרב יעקב בן זבולון ויעל ז"ל.

היום יום ז' ניסן - בציור


היום יום ז' ניסן


היום יום ח' ניסן - בציור


היום יום ח' ניסן


ווארטים


״ הדאגה היא כמו כיסא נדנדה, היא לא נותנת לך לעשות משהו בנדון, אבל ... היא גם לא לוקחת אותך לאף מקום״!!!

״הדרך היחידה שתוכל להתקדם בחייך ולנוע קדימה... היא לשחרר מעלך את האנשים  שמושכים אותך אחורה״.

״למד מן האתמול, חייה את הרגע, קווה לקראת המחר, החשוב ביותר הוא... לא לקבל דבר כמובן מאליו״.

ערבי אחד רצה למכור חלב כשר לפסח אז הוא כתב שלט בחוץ ויום שלם אף אחד לא נכנס לקנות אז הוא יצא ושאל יהודי אחד למה אף אחד לא נכנס אז הוא ענה לו שכתוב בחוץ 'כלב קשור לפתח' ולא 'חלב כשר לפסח'.

תוצאות הבחירות:ישראל היום 30 ידיעות 24 כלאלעארב 13 גלובס 11 מעריב 10 מקור ראשון 8  יום ליום 7 וסטי 6 הארץ 5  המודיע 3 יתד 2 המבשר 1 הפלס 0

על מי מצביעים במרור?


הגר"ח קנייבסקי: שמואל אויערבך זקן ממרא

video

בקשות שבת הגדול


שלש שבועות


צריך זירוז מיוחד להינצל מכעס

פרשת צו מאת כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זצוק"ל

"צו את אהרן ואת בניו לאמר"

ופירש רש"י: אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר רבי שמעון ביותר צריך לזרז במקום שיש בו חסרון כיס.

ויש לומר, על-פי המבואר בדברי רבינו ז"ל (ליקו"מ סימן כ"א) כדי להשיג השגת אלוקות, בלי שום הקדמות, אלא שיאיר עליו אורו יתברך בגילוי רב מאוד, ותהא שלהבת לבו עולה תמיד אליו יתברך, צריכים לקדש ולטהר את השבעה נרות, העיניים האוזניים, החוטם והפה. כי אלו השבעה נרות: ב' עיניים ב' האודנים, ב' נקבי חוטמא, והפה, תלויים במוח, כפי שמקדש ומטהר אותם, כך זוכה שמאיר מוחו תמיד אליו יתברך ושלהבת הלב עולה למעלה.

להמשך כנסו כאן:

איך זוכים להתמיד את ההתלהבות בעבודת ה'?

פרשת צו מאת כ"ק הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
הנשמה באה מן העליונים, הנשמה ירדה לעולם כדי לעמוד בניסיונות "נשמה שנתתי בי היא טהורה...".
הנשמה היא למעלה מן המלאכים, היא נבראה לפני המלאכים, לעתיד לבוא, כל אחד יהיה לו ממשלה על המלאכים. המלאכים לא יכולים לעלות מדרגה לדרגה אלא כמו שה' ברא אותם בתחילת הבריאה כך הם נשארים לנצח נצחים.
ואדם כדי שהוא יעלה מדרגה לדרגה הוא צריך לקחת את כל התאוות שבוערות בו ולהפוך אותם לשלהבות אש, "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" לשלהבות אש לה' יתברך בשביל זה נבראה הנשמה ולכן היא גדולה מן המלאכים.
הרבי אומר בתורה קנ"ח: "כמה בני אדם סיפרו, שראו לפעמים אש בוער מרחוק, וקרבו לשם ולא היה כלום...
כמו כן יש כמה בני אדם, שלפעמים נבער ליבו לה' יתברך ומתחיל בעבודת ה' יתברך, ולאחר שעה נתבטל וחוזר
לקדמותו..."

להמשך כנסו כאן:

עבודת הקרבנות היא הקירבה לה'

פרשת צו, מאת מזכה הרבים הסופר הרב מנחם אזולאי שליט"א
"צו את אהרון ואת בנו לאמור, זאת תורת העולה" (ו,ב).
האור הגדול של חג הפסח מתחיל בשבת הגדול. "שבת שלפני פסח קוראין אותה שבת הגדול ויש בה את הכוח כמו הכוח של כל שבתות השנה ביחד, שזה כוח עצום לתת סיוע לכל אדם לקבל קדושה וטהרה ושפע של אמונה ושמחה לכן נקראת שבת הגדול. כי יש בה את הכוח של כל חמישים השבתות של השנה (חידושי הרי"מ).
זאת תורת העולה
יהודי צריך כל הזמן לשאוף למעלה, לרצות את ה'. הוא צריך להחליט ששום דבר לא יבלבל אותו, שום דבר לא יזיז אותו מהנקודה הזאת שהוא רוצה רק את השם.
יהודי שזוכה לטעום את הטעם של השם, של תורה, של תפילה, של התבודדות, טעם של קדושה, הוא כבר לא יחליף את התענוג הזה בשום תענוג של העולם הזה. ואם הוא רואה פתאום שאיזו תאוה מתחילה להתגבר עליו, ירים את הראש ויגיד: "רבונו של עולם! אני לא רוצה את התאווה הזאת! אני רוצה רק אותך השם!" עוד פעם ועוד פעם עד שהמילים יחדרו פנימה.

להמשך כנסו כאן:

מנקים את הכותל


הלוויית האלטער בחור פנחס שלמה רובינפיין ז"למזעזע איך שאושר-עד מתל בציבור ועושה מעשים מחרידים שה' ישמרנו

video

העובד שצילם את ההונאה הגדולה באריזת הבשר מהכשרים אחרים לאריזה עם הכשר אחר

video

'אושר-עד' מוכרים בשר שפג תוקף

video

'אושר עד' אין לילך לשם


שבע ברכות לבן הרב פראג ראש חבורה בישיבת מיר

video

היום בו' בניסן סיפר רבינו הק' הננמ"ח רבי נחמן בן פייגא את הסיפור של הבעטליר השישי במעשה "מהשבעה בעטלירס"

מאת ברסלבר

ביום זה סיפר רבינו את הסיפור של הבעטליר השישי במעשה "מהשבעה בעטלירס" (מהשבעה קבצנים) שבו מספר רבנו על "הבת מלכה" שירה עליה "המלך האכזר" עשרה מיני חצים מורעלים ונפלה חלשות (התעלפה) ו"הבעטליר בלא ידיים" שהתפאר שיודע ומכיר את כל העשרה מיני דפיקין מרפא אותה וכלשון רבינו "ואני רופא אותה" וכאשר אמר רבנו זאת הצביע על עצמו כלומר הוא-הוא אותו רופא שיודע את העשרה מיני דפיקין, וממילא גם יודע איך וכיצד לרפא את תחלואי נפשנו בגלות האחרונה. ואגב זאת: "ואני רופא" עם הכולל בגימטריא = 355, "אני נחמן בן פיגא" = 355.

כולל חצות ביתר עילית - וידאו

video

קרב יום אשר הוא לא יום - כולל חצות ביתר עילית

מאת ברסלבר

בכולל חצות ביתר עילית מתקיימים בימי בין הזמנים של חודש פסח סדרי הכולל כמו כל השנה, והרבה בחורים שאין להם בימים אלו מסגרת ישיבתית מצטרפים למסגרת הלימוד בכולל. איזה מעמד מרהיב עוז לראות איך ששמונים אברכים מכינים את עצמם כל הלילה לקראת היום הנשגב והנעלה ליל הסדר בהתחדשות נפלאה בלימוד התורה הק' ובתפילות לה' יתברך שנזכה להישמר ממשהו חמץ בפסח ולזכות לכל ההארות הנפלאות.

בבוקר אחרי כל ההכנה הראויה וטבילה במקווה מתפללים תפילה בכח ובחיות נפלאה, מיד לאחר התפילה יוצאים הציבור הק' ברקידה נפלאה ושרים שירי החג, ומיד לאחמ"כ יוצאים כל הציבור בראשות ראש הכולל הרב יהושע מאיר דויטש שליט"א לשדה להתבודדות ביער עין קובי.

ראש השנה באומן תשע"ה

video

הכנסת ספר תורה בבית שמש


הכנסת ספר תורה בזכות ברסלב-טאהשעיתוני הבוקר


שריפה במנהטן

video
video
video
video

הנשיא נכשל הנשיא כועס


לזכר משפחת ששון

video

לאט ופתוח


פסח וחסרון כיס

video

דברים שאינם צריכים כשרות לפסח


איתם ולא נגדם

video

מי גנב את הפיאות


החיבור של ישי ומרזל

video

החרדים מחדירים תועבה בירושלים


שנידר תובע מזייברט לנקות את העיר

video

פוסטמה במשקל