רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 27 במאי 2015

האדמו"ר ממחנובקה מתעקש ללוות את אהרן מרדכי מבעלזא למכוניתהוא הרגיש לא נוח שאדמו"ר מלווה ומכבד אותו הרבה מעל ומעבר למה שהוא חייב. בסך הכל מדובר בבן של רבי ולא ברבי עצמו, ולכן הוא ביקש ממנו בענווה שלא יעשה זאת אבל האדמו"ר ממחנובקה התעקש ביקש להראות לו חיבה מיוחדת וליווה אותו עד מחוץ לבית כאילו היה כבר רבי גדול

המחבלים בתגובה: נחגוג בכ"ג תמוז שלש שנים להפלס שזה בבחינת בית המקדש השלישי

מאת מחבל

השונאים מחר יחגגו את היתד הגזול שמשרת את החר"דקים והפורשים, והבני תורה שלא סטו כמלוא הנימה ממה שהורה לנו אותו זקן מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, נחגוג בכ"ג תמוז את הקמת בית המקדש השלישי עיתון הפלס שממשיך את יתד נאמן האמיתי שקם גם באותו תאריך בדיוק בכ"ג תמוז תשמ"ה.
 
לצערנו נחרבו שני הבתי מקדשות המודיע שצעד עם הכת המשיחית, ולאחר מכן הלך בעקבותיו יתד הלא נאמן שגם מחניף לרשעים, ואנו פח השמן הטהור החתום בחותמו של כהן גדול ועליו עומד על המשמר מי שסמך עליו הרב שך את שתי ידיו הלוא הוא הגאון ר' נתן זאב גרוסמן שליט"א.
 
ואנחנו נאמר שהבדילנו מן הטועים ומן הפשרנים ונתן לנו תורת אמת ואת מרן ראש הישיבה מרן הגר"ש שליט"א שומר החותם.

עולם התורה יציין את המהפך ההיסטורי בנפילת "נתן החוזה" בחגיגות שמחה והודיה לה'

מאת בן תורה

זה קורה! רבבות בני תורה יציינו את היום הגדול והמיוחד י' בסיון בנפילתו של "נתן החוזה" מי שהכתיר את עצמו כ"הרצל של ההשקפה הליטאית" נתי גרוסמן וזריקתו מעריכת יתד נאמן על ידי גדולי הדור ובראשם שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי ומרן מאור הגולה הגראי"ל שטיינמן.
 
בעולם התורה מציינים שמדובר בשמחה על פירוק הכת שבראשה עמד "נתן החוזה" (נתי גרוסמן) וכל מטרתה הייתה לקעקע את יסוד היסודות של אמונת חכמים וציות מוחלט לגדולי ישראל.
 
נתן החוזה ראה את עצמו מעל כל גדולי הדור ובמאמרי ההשקפה שהכין ביתד נאמן היה בטוח שזה ממש נתנה לו בנבואה כמו שהאמין שבתי צבי ונתן הנביא המשוגעים והנחיל במשך שנים השקפות פסולות וביזוי גדולי התורה.
 
השמחה היא אמיתית, בעיקר כשרואים לאן הם התדרדרו, ובמהלך השלש שנים האחרונות הם חשפו את פרצופם וקלונם לעיני כולם, והמרידו וממרידים נגד גדולי הדור כביכול מקנאות מזוייפת שזה דרכם כסל למו, שעושים עבירות נוראיות במחשכים ובגלוי מציפים פני קנאים מטורפים ממש כמו אנשי כת שבתי צבי שכל חייהם חיו בעבירות של גילוי עריות ועבודה זרה.
 
ביום חמישי י' בסיון לאור הוראת גדולי ישראל נציין יום גדול זה כיום הלל והודיה לה' שפינו את היכלך וטהרו את מקדשך להודות ולהלל לשמך הגדול...
 
שהחיינו וקיימו והגיענו לזמן הזה! 

הלא יאומן קרה - ימות המשיח ממש - אהרן מרדכי הזמין אישית את האדמו"ר ממחנובקה לבא לחתונת בנו בבעלזא

צריך לחיות זאת בשביל להבין זאת, אלו ימות המשיח, בשנים האחרונות לא האמינו שזה יקרה, חשבו כי המחלוקת הזו היא נצחית, וגם עתה לולא היה מי שהעלה את הנושא על סדר היום הציבורי ולימד את צבעיה המכוערים, לא היה מי מעיז לעשות צעד לכיוון סיום הסכסוך הזה, היום אנו יכולים לברך על הכיוון של השלום מפני שזה יקרה בקרוב מאוד, כאשר אחד הדברים הכי קשים קרה, האדמו"ר ממחנובקה בן דודו של הרבי מבעלזא הוזמן לחתונת בעלזא

למי שאינו יודע, האדמו"ר ממחנובקה בכל שמחה שעשה הזמין את בן דודו האדמו"ר מבעלזא, ואילו הרבי מבעלזא לא הזמין את בן דודו ממחנובקה, מפני ששמעון וואלף קליין ניהל עם קהילתו מחלוקת על השם בעלזא ועל עוד כמה עניינים אחרים. הכל ידעו כי את המלחמה הזו מנהלים אחרים ולא הרבי ממחנובקה שזה בכלל לא בידו, קחו לדוגמא את הנגיד ענגלנדר הוא לעולם לא יעשה שלום עם הבעלזער הוא הכריז בו מלחמת עולם ולעולם, ספק אם בימות המשיח הוא יעשה שלום עמו, הוא ממשיך בשלו בלונדון ומחזיק את כל מי שהוא נגד בעלזא, ולרבי ממחנובקה אין יכולת לעצור זאת

עתה סווף סוף הבינו, והגיעו להסכמה של פחות או יותר היכן מותר יהיה למחנובקה לקרא לעצמם בעלזא-מחנובקה והיכן רק מחנובקה, ומעבירים דף על מה שהיה

ר' אהרן מרדכי הבן של הרבי מבעלזא אב החתן הגיע היום לביתו של הרבי ממחנובקה והזמין אותו לחתונה ולחופה שהוא עושה, הוא אמר לאדמו"ר כי ההזמנה היא גם בשם אביו שיכבד אותו כשיבא לחתונה

האדמו"ר ממחנובקה קיבל את ההזמנה והבטיח כי ישתתף בשמחה

שמעון וואלף מסרב לתת למחותן יותר מ-30 כרטיסים לאורחיו מחשש שיבואו לכבודו

מאת בעלזער

המחותן ר' בערל רכניצר שהוא מכהן כרב בחיפה ויש לו עשרות תלמידים מחוץ לחסידות בעלזא קיבל משמעון וואלף קליין רק 30 כרטיסים לחתונה שהוא מחתן את הבת שלו, הוא המום הוא צריך עוד כרטיסים אבל הוא ממאן לתת לו מחשש שיביא ציבור גדול

עוד הוראה קיבלו משמעון וואלף קליין שלא יתנו לבחורי ואברכי חיפה לעמוד אחד ליד השני. ומדוע? ר' בערל רכניצר מנהל חצר בתוך בעלזא ויש לו עשרות תלמידים שבאים לשיעורים שלו עד חיפה כל שבוע  והפחד של שמעון ואלף שהתלמידים שלו יעמדו בשורה ובשעת המצווה טאנץ ירדקו חזק

האם האח השני תופס את מקום הראשון בצאנז בנתניה?לכבוד רבי חיים שליט"א 

מה קורא בחצר הקודש צאנז בנתניה? שהאח הצעיר (רבי יוסף שליט"א ראש ישיבה) הוא יושב בראש, סמוך ונראה לאביו האדמו"ר שליט"א אצל כל המעמדים בצאנז, ונוסע איתו לכל מקום.

ואולם אחיו הגדול הגה"צ רבי יחזקאל שרגא ברוך שליט"א (שהוא רב הצעיר דקרית צאנז - הכתיר ע"י אביו) הוא יושב יותר מרוחק מאביו שליט"א

אבל כל זאת לא היה לי כ"כ תמיה עד שראיתי את התמונות של שוה"ט בנעילת חג השבועות בצאנז ולא ראיתי בכלל את הרב הצעיר שליט"א שם?!?

ושאלתי את ידידי (שהיה פעם חסיד צאנז) וענה לי שאין זה פלא, מאחר שהראש ישיבה הוא היד ימין של אביו בכל עניניו, אולם האח הגדול (הגריש"ב) הוא קצת עם דעה אחרת עם אביו שליט"א (ובפרט בענין המחלוקת עם אחיו וגיסו, ובענין פתיחת השטיבל לחסידי צאנז בבארא פארק) אולם הראש ישיבה הוא יד ימינו של הרבי שליט"א ולכן הוא יושב בראש, והאח הגדול לא בא בכלל להטישים וכדומה, שרוצה להראות בזה שהוא אינו מודה לכל מה שאביו עושה.

נבזותו ונבלותו של סענדר ערלנגער - לא השתתף בחתונת נכדתו כי התחתנה עם חסיד

מאת ירושלמי

המקובל הצדיק סנדר ארלנגר, לפני כשנתיים ישבו אצלו כמה מהנדסים מקו הביוב שעובר בבית הקברות בצפת
סנדר דיבר ובירך על היוזמה ואמר שהוא מקנא בשכר שהם יקבלו בעולם האמת 

ומה הפלא, אחרי שנתיים המנובל סנדר חבר של הגנב דוד שמידל עמד מול עירית צפת וקילל את כולם. ירד אליו אחד המהנדסים ושאל מה יום יומיים, הלא אתה זה שברכתי אותי על כך, וסנדר אמר כי כל נושא הקברים שייך רק לשמידל, ולכן בטלה דעתו מפני דעת שמידל

אבל כל זה כלום לעומת מה שנספר לכם כאן. אתמול חיתן חתנו בת שהיא נכדתו וסנדר לא הגיע לחתונה, ומדוע מפני שחתנו חסיד דארג והולך בדרך הבעל שם טוב וזה לא לרוחו

כאן אסור לשכוח,  כשסנדר היה בין העולם הזה לעולם הבא חתנו הטיסו לחו”ל לבית החולים ודאג ל280- אלף דולר להציל את חיו, וכשסנדר לקחו לחתנו הוא ידע שחתנו חסיד דארג וידע שחתנו הולך בדרך הבעש”ט, אז מה קרה פתאום

אבל מה לעשות, מאז שהיה מי שעורר את ענין חרם הגר"א על החסידים וכי יש חרם שלא להתחתן עם חסידים, הוא מבקש להוכיח שהוא מקיים את החרם ולפחות נכדיו לא יתחנו עם חסידים, וכך היה אז, סענדר קרא לחתנו ואמר לו או שאתה עוזב את כת החסידות או שאני יושב שבעה על ביתי כדין משומדת. וכך עשה הנבל סנדר ארלנגר הוא ישב שבעה על בתו שנשואה לא עלינו לחסיד 

אתמול היה החתונה של הנכדה, סנדר לא הגיע, רק לאחר בכיות מצד בתו  ולאחר נתק של 18 שנה הנבל 'הרב המקובל ומקלל' הגיע לחתונה בשעה 11:45 ונתן מזל טוב רק לחתן ולא ניגש להגיד מזל טוב לבתו ונכדתו 

אלו הם החברים של שמידל
אלו הם צדיקי הדור 
בושה וחרפה

אליך יצחק יוסף בעל הפה המטונף - עדיף להיבחר בדיל מאשר על ידי מסירת אח למשטרה ושליחתו לבית הסוהר כפי שאתה עשית

משום מה הוא חושב כי לו מותר להכות בכולם רק בו אסור, הוא באמת חושב שהעולם מטומטם לא זוכר את מעשיו ומיהו באמת, מנסה לרמות את הציבור שלו כאילו שהוא הממשיך של אביו, אוי לציבור שיצחק יוסף הוא ממשיך אביו שאינו מגיע לקרסולי קרסוליו ואף לא לקרוסלי כל רב אחר, מדובר במי שהוא מושחת מיסודו זה עשרות שנים, הוא גדל על כפי אביו ובכוחו הפעיל אחרים שיעשו כאילו בשמו, מי שמעולם לא כיהן כרב או כדיין, הפעיל כוח פוליטי בתקוה להיבחר לתפקיד של רב ראשי בירושלים, וכשנפלה בידיו היכולת להיבחר לרב ראשי למרות שהוא האחרון ברשימת הרבנים המתאימים, הוא ידע איזה 'דיל' לעשות ועם מי וחדר, לא מפני שכך צריך היה להיות, אלא מפני שהפעיל 'מוסרים' שימסרו את אחיו הגדול ממנו למשטרה לספר עליו כי עשה בניגוד לחוק להפלילו, וכך כבש את מקומו

אז בבקשה יצחק יוסף, לפני שאתה נותן מוסר לרבנים בכלל ולהרב עמאר בפרט על 'דילים' נאמר לך, גם אתה נבחרת בדיל מלוכלך של אריה דערי עם הדסה רלב"ג ואחרים, ואתה האחרון להטיף על דילים

ואם באפיקורסים ומחללי שבת עסקינן אז נזכיר לך, הרב מטעם יצחק יוסף אתה נבחרת על ידי אפיקורסים מחללי שבת ואוכלי נבלות וטרפות שהיו חלק ממצביעיך בלעדיהם לא היית הרב הראשי מטעם, שרבה של בריסק כבר קבע כי עדיף לאכול חזיר מאשר חלילה לכהן בתפקיד כזה, ואל תביא דוגמא מהרב ז'ולטי שנבחר על ידי רבנים וגדולי תורה. נזכיר לך כי הרב עמאר נבחר על יד אביך שהיה גדול בתורה, אז בבקשה קצת דרך ארץ ואל תבזה את אבא שלך שבחר בו

וכאן נאמר לך יצחק יוסף בפרצוף, אם לא היית הבן של אבא שלך, בקושי סנדלר היית, יש האומרים כי גם לזה לא היית מתאים, וכמי שמכיר אותך עוד משנים עברו, הכשרונות שלך הם רחוקים מאוד מלהיות מזהירים, עסקת ברוב שנות חייך ביחצנו"ת על אבא שלך, שאין בזה חלילה חסרון, אבל מזה ועד להיות רב בכלל וראשי בפרט המרחק רב מאוד, ואין זה פלא מדוע כבוד הרבנות ירד עד לעפר, אם אתה הוא הרב הראשי, הרבנות צריכה לקבור את עצמה באדמה מרוב בושה

שווינגר גזר גזירה קשה נוראה ומחרידה בקבר שמואל הנביא אינו מאפשר לשבת וללמוד שםכידוע לכולם היה קבר שמואל הנביא סגור ומסוגר תקופה מאד ארוכה, עקב עבודות שיפוצים.
היום הגיעו למקום קבוצה של חסידי ברסלב כדי להתפלל וללמוד שם כמה שעות, ומה מאד נדהמו לראות, שמאז שהסתיימו השיפוצים יש תקנות מחמירות ומשונות, שמו שם שומרים ערביים שנכנסים כל הזמן לתוך הציון ומטרידים את המתפללים.
ובפרט שסילקו את כל השולחנות והספסלים וכל ארונות הספרים מהמקום. ולבאים להתפלל או ללמוד במקום, אין אפשרות ללמוד או להתפלל בגלל שאין כסאות ספסלים ושולחנות.
כשנשאלו האם זה הולך לישאר כך נענו שבתוכנית של מנהל המקומות הקדושים הרב שווינגר שזה ישאר ככה לתמיד באופן קבוע.
אחים יקרים - אנא עשו כמיטב יכולתכם לבטל גזירה קשה זו.

מה גרם להרב דוד לאו לטפל באתר האינטרנט של הרבנות

מאת איש הרבנות הראשית

לאחר שסיים לטפל בכל המחלקות ברבנות הראשית ובכל המשימות הלאומיות שהציב לעצמו ברבנות גילה הרב דוד לאו את את אתר האינטרנט.
ובתוכניותו של מנחם טוקר (אח של יועץ התקשרות של הרב) הוא סיפר לצופים שאתר הרבנות בצבע אפור מחריד ואין אף מילה אחת באנגלית.
הוא רק שכח לספר את מי הוא מייעד לתפקיד חשוב זה של טיפול באתר האינטרנט של הרבנות הראשית את מקורבו ואיש מיחשוב מהעיר מודיעין יהודה פינקל.
בעבר כבר נחשף בעיתון ידיעות אחרונות שפינקל הגיש בעבר "עתירה בהולה" לבג"ץ, שבפועל קידמה את בחירת לאו ביולי 2013 לכהונת הרב הראשי האשכנזי.
מאוחר יותר קיבל פינקל מדודי להיות אחראי זמני של מחלקת שחיטת חו"ל ברבנות הראשית. ולמה זמני? הנציבות גילתה לבעל היתר המכירה והרב הראשי לישראל דודי לאו שפינקל אינו עומד בדרישות המשרה.
אבל מאחר ויש לו ידע במיחשוב ועל כך אין חולק הגה דודי רעיון בו נסדר לו במשרה מלאה את הטיפול באתר האינטרנט של הרבנות. עכשיו נחכה לראות כיצד ינגיש חברו של דודי את האתר.

פשקוויל מחבלי


מכתבים קצרצרים


תחליטו אם אתם ציונים (הרצל) או ערבים (שאהידים)
אם שמתם לב, הם פשוט משתגעים, איבדו את הראש ואת השכל משתוללים ממש, מדברים דברים המוכיחים כי לא רק משהו השתבש אצלם, אלא כל מקורם הוא הפקר, נתי גרוסמן האמין בכל חייו כי הוא ה'הרצל' של הליטאים הוא זה שיושיע אותם הוא זה שיביא אותם לנצחון על החסידים - למי שלא מבין מה הם ה'שרשם של דברים' - וחטף את מכת חייו כל חלומו פרח כאילו לא היה, ולא החסידים הם אלו שהכו בו והורידו אותו, אלא הליטאים הם העמידו אותו במקומו אמרו לו במילים אחרות כי ה'שרשם של דברים' הם אחרים מאלו שהוא מכר להרב שך בשעתו והאמין כי הוא מסוגל להביא את ה'ישועה' של נקמת הגר"א על החסידים, שותפיו אלו שעימם הוא דיבר בפה מלא כמו למשל העוכר ישראל שמואל דויטש, קלטו גם הם כי כל חלומם פרח וברח ואינו עוד, מה שקיוו לראות בחייהם כבר לא יראו בגלגול הזה, אם הם חשבו שהם ימחקו את חב"ד ברסלב ועוד כמה שבעיניהם זו נקמת הגר"א, אז ברור להם, כי עמלו ימים ושנים לריק, החלום ההוא של מי שביקש להכחיד כל חלקה טובה מכלל ישראל, פרח וברח ואינו עוד

נתי גרוסמן החזיק את ר' שמואל אויערבך בגרונו עם ה'שרשם של דברים'
רבים התפלאו ולא הבינו איך זה שיהודי כמו ר' שמואל אויערבך שמקורו מן החסידים, מי שאביו היה הרבה יותר קרוב להרב קוק מאשר להרב שך, מי שבביתו ספג אהבת ישראל, יהיה זה שיעודד כל כך הרבה שנאה בתוך כלל ישראל עד כדי שיעיז לומר כי הבעל שם טוב הוא רק משל מעולם לא היה יהודי כזה עפ"ל, מי שהכיר אותו לפני שהוא הכיר את הסטייפלר והרב שך הוא לא היה כזה, הוא שינה את דעותיו וגישתו כשקלט כי הוא יכול להיות המנהיג הבא של הליטאים ובשביל להיות כזה עליו לשלם מחיר של שירות השטן, כשה'הרצל' של אותו שטן היה לא אחר מאשר נתי גרוסמן, שהדריך אותו עד כדי שהוא זה שחינך את ר' שמואל אויערבך ולימד אותו מה לומר ומה לא לומר, ואותו דבר עם הרב אלישיב, נתי גרוסמן הוא זה שכתב את מכתביו ולעיתים אף לא סיפר לו כי יש מכתב כזה בשמו, הוא היה ה'הרצל' של אותם ה'שרשם של דברים' שמטרתו היתה אחת, לשלוט על כל הציבור החרדי מקצה לקצה כשר' שמואל אויערבך מנהיג תחתיו כשהוא ה'חוזה' הוא זה שקובע מה אומרים ומה לא אומרים ובעיקר איך שולטים על ציבור שנשלט על ידי יצורים אפלים שמדמין עצמם להרצל ואחד העם

שנים הוא החזיק את הדברים בבטן עכשיו הוא השתכר ודיבר
זה לא מתאים לו, הוא בדרך כלל חכם יותר, אבל מה עושים כשאדם משתכר, או במצב הפוך כשהוא נכנס לדכאון ולא שולט על כוחותיו הוא מדבר ומוציא את הפנימיות שלו את האמת אותה שמר שנים ונזהר שלא לומר אותם כי אלו היו מחסלים אותו אוטומטית. איש לא חלם כי נתי גרוסמן ידמה עצמו להרצל ואחד העם, אם מי היה אומר שהוא מאמין כך, היו אומרים כי הוא מטורף, אבל זו האמת, נתי גרוסמן האמין כי הוא גדול הגדולים כמו הרצל שהוא היה הציוני שמעל לכל הציונים כך נתי גרוסמן האמין כי הוא ה'חוזה' וכי כולם אחריו ממלאים את הוראותיו והדרכותיו לומדים את מה שהוא כותב ואומר וחיים על פיהם כאילו שהם תורה מסיני, יום יום קוראים את השטויות שלו וחושבים כי אלו דברי חכמה, הוא הרגיש טוב כשראה איך שעדרים של מי שקוראים לעצמם למדנים וחכמים מתנהגים כמו טפשים קונים 'השקפה' מן ה'חוזה' ה'הרצל' הליטאי שחקן ביליארד אוהב נשים ועוד עניינים שעדיף לא לעסוק בהם, הוא זה שקבע במשך של עשרים שנה מה היא ה'השקפת' התורה לא פחות ולא יותר. ובואו וראו לאיזה אבסורד הגענו, שחקן ביליארד מי שנזרק ממשרדי יתד נאמן בגלל שהתעסק עם נשים נשואות השקפתו היא השקפת התורה, ואילו השקפתו של מרן הגראי"ל מי שאין לו מושג בעניינים גשמיים, מי שכל כולו תורה, השקפתו היא פסולה פשרנית ועוד כינויים שעדיף לא לצטט אותם. כך האמינו אלפי טפשים במשך שנים כשנתי גרוסמן שלט ביתד נאמן

המחבלים איבדו צלם אנוש והפכו לערבים מתאבדים
אני מצטט אותם, כך אומר הסגן של נתי גרוסמן עורך 'הפלס' ישעיהו וויין כי הם היום שאהידים כמו הערבים לא איכפת להם מכלום הם מתאבדים ויהרסו יהרגו את כולם, ומדוע? מפני שהם לא שולטים לא מקבלים אותם כ'הרצל' ואחד העם, הם לא מתביישים ואומרים כי רק להם יש את היכולת והרשות לקבוע מה היא השקפת התורה, את כל האחרים צריך 'לגרד' כלשונו הזהב של לבין, ומדוע? מפני שהם יודעים איך לעבוד על ציבור כל כך גדול, בשמו של הרב שך, כאילו הם הידא אריכתא שלו, כל האחרים אין להם את זה, רק להם, ומדוע? מפני שהם יודעים לשחק ביליארד לעשות עסקים שחורים, להונות אנשים, לגנוב מהם כספים, לרמות לחתום ערבות ולא לשלם, להלוות ואחר כך לומר כי מאחר והשתמשו לצדקה אז לא צריכים להחזיר, ועוד דברים כאלו, כפי שנהג ר' שמואל אויערבך במשך שנים לתת התירים לא להחזיר כספים שלקחו מאחרים. עכשיו הם אומרים, מי שלא מקבל אותנו שימתין למכונית תופת אנחנו מתאבדים אנחנו שאהידים נלך עד הסוף או שתקבלו או שתמותו יחד איתנו

שלש שנים עשו את שלהם גילו את פרצופם האמיתי של הזקן ממרא וה'הרצל' הליטאי
עברו שלש שנים מאז שנתי גרוסמן סולק מ'יתד נאמן' החליפו את ההנהלה, וכל זה היה כדאי בשל דבר אחד וחשוב יותר מכל לגלות את פרצופם, מי הם באמת. האדם ניכר בכיסו בכוסו ובכעסו, כל אלו נתקיימו בכולם בר' שמואל אויערבך, בנתי גרוסמן ובחבריהם, ואלו נכשלו כשלון אחר כשלון הוכיחו כי הם ירודים שבירודים הם מן התחתית שבתחתית, התנהגותם מבישה אפילו עמי הארצים לא מתנהגים כפי שהם מתנהגים, הם התנהגו במשך שלש השנים כגרועים שבאומות, ואין זה פלא שר' שמואל אויערבך זכה בצדק לתואר של 'זקן ממרא' על ידי ר' חיים קנייבסקי שמעולם לא העיז לומר זאת על איש ועליו אמר זאת. ונתי גרוסמן הוכיח איזה 'חוזה' הוא, הוא צועק אני 'הרצל' אני ה'חוזה' הליטאי, ומי שמזיז אותי כאילו הזיז את הרצל מן הציונות, אתם מבינים לאן הוא התדרדר, וטוב שזה קורה, מפני שאם חלילה זה לא היה קורה אלפים ורבבות היו מאמינים כי מדובר במי שהוא מורם מעם בעל ה'השקפה' מי שמבין יותר מאחרים, עתה לפחות יודעים את האמת שגם מה שהוא אמר לפני כן הם הבל הבלים ורעות רוח אין להתחשב בהם, מפני שמדובר במטורף שהאמין כי הוא ה'הרצל' הליטאי, לא שלומדים השקפה מגדולי תורה מבעלי מוסר משגיחים, גדולים, אלא מן ה'הרצל' הליטאי ששמו נתי גרוסמן, שלפני עשרים שנה עמל לסרס את ספרי המוסר מן הישיבות, לא עוד השקפה במסילת ישרים, שערי תשובה וחובות הלבבות, אלא מן העיתון מדברי ההבל שהיה כותב נתי גרוסמן לאחר משחקי ביליארד וניאוף שהוא מאוהב בהן

סירוס 'מסילת ישרים' 'שערי תשובה' ו'חובות הלבבות' והחלפתם בעיתון אין הוכחה טובה מזו כי ה'השקפה' הליטאית חולה
טפשים היו הליטאים עוד לפני עשרים וחמש שנה כשלא קלטו כי משהו חולה ב'השקפה' החדשה שהמציאו בבני ברק ואשר טיפל בזה ה'הרצל' הליטאי נתי גרוסמן, לפיו, היכן לומדים 'השקפה', ב'יתד נאמן', לא עוד ב'מסילת ישרים' ב'שערי תשובה' ב'חובות הלבבות' היכן שלמדו 'השקפה' במשך כל כך הרבה שנים בישיבות, מעתה יש את מאמרי 'יתד נאמן' העוסקים בכל הטינופת המתרחשת, זו ה'השקפה' ה'תורתית' לא פחות ולא יותר. מי שלא לקט אז כי משהו חולה בעולם הליטאי שיסלח לי אם אומר לו כי עליו לבדוק את עצמו אצל רופא או אצל פסיכולוג. גדולי התורה האמיתיים כבר אז זעקו נגד, ביניהם מרן הגראי"ל ואחרים שלא אהבו שמחדירים עיתון לישיבות, במשך כל השנים לא התירו עיתון - כותב שורות אלו לפני 45 שנה כשהיה מנוי על 'המודיע' המשגיח הגאון רבי חיים פרידלנדר זצ"ל ציוה לבטל את המנוי מפני שאסור שבחור יקרא עיתון בכלל, אפילו שמדובר בעיתון חרדי כמו 'המודיע' שהיה אז משותף לכולם חסידים וליטאים לא היה מקובל על המשגיחים, הם רצו שיהיו עסוקים בגמרא ומוסר, אבל היום עוד בטרם אמרו ברכות כבר בקיאים בכל שורה בעיתון, ואין זה פלא כי פירות הבאושין זה מקורן

תגובות @ תגובות @ תגובות

הדיין הרב דב דומב פרסם מכתב מרגש עבור בנו יענקי שנמלט מהארץ בפרשת העוקץ: "תעזרו לבני שאין ביכולתו לפרנס את משפחתו והגיע עד שערי רעב ממש. הוא ראש למשפחה עם 5 ילדים והוא עני ביותר".
בושה וחרפה 
הדיין שלקח שוחד במילונים מנשים תמימות 
הדיין הגנב שבנו שדד מאות אנשים שנשארו בלי אוכל 
שולח מכתב מרגש
שיוציא מחשבונות הבנק ויתן לנכדים שלו 
בושה וחרפה
==============
הרבי מלובביץ אמר שאסור לדבר על ויתורים וכל דיבור על ויתורים ונסיגות יביא טרור ופגיעה ביהודים
היום ביבי ארדן ודרעי דיברו על שלום וויתורים ומיד קיבלנו את התגובה הערבית אחרי זמן רב התקפה קטיושות/גראדים על דרום הארץ
==============
דאעש שר“י כבשו את העיר תדמור (במדבר הסורי)
ירושלמי תענית ד,ה: "אמר רבי יוחנן אשרי מי שהוא רואה במפלתה של תדמור שהיא היתה שותפת בחרבן הבית הראשון ובחרבן הבית השני"
מי שיש לו תמונה של העיר הנחרבת שישתף מצווה לראות במפלתה.
המתקפה על תדמור, שנחשב לאתר מורשת עולמית נמשכת כבר יותר משבוע, ועד כה דווח בה על יותר מ-350 הרוגים
ישתבח שמו לעד משיח בפתח.
אגב יש עניין להתפלל ולאמר כך יאבדו כל אוייבך השם .
ע.מימון . ס“ט
======================
הפרויקט החדש של אמנון יצחק :מלחמה נגד מחפוד.אחרי שאמנון יצחק החליט שכל הרבנים שתמכו בש"ס פסולים הוא הגיע להתעסק עם הרב שלמה מחפוד והכריז בשיעורו שהבשר שלו טרף וכל מי שנימול אצלו חייב הטפת דם ברית.
==============
לשיטת רבי אמנון יצחק:שלום כהן -רודף בצע.שמעון בעדני-רשע.דני זר-שקרן.רובי אלבז-שחקן.שלמה מחפוד-מאכיל טרפות ומרבה ערלים.יצחק רצאבי-רמאי.מי נשאר?רק רבי אמנון יצחק צדיק אמיתי

אמש ב'מרכז החדשות'

הסלמה! השקט הופר: הזעקות נשמעו באשדוד וביישובים סמוכים - אותרה נפילה סמוך לגן יבנה. מעט אחרי השעה 21:00 נשמעה אזעקה באשדוד וביישובים בלכיש ואחריה נשמעו קולות נפץ. רקטת גראד התפוצצה באזור גן יבנה. תושב האזור: "קירות הבית רעדו, זה היה מאוד מפחיד". גורם צבאי: "רואים בחמאס אחראי תהיה תגובה".
פרויקט המערכת חלק ג' - שלוש שנים לשינויים שביצעו גדולי ישראל ב'יתד נאמן' וזריקתו של העורך שהתנהל כבריון ושיחק בגדולי ישראל - נתי גרוסמן!
הקלטה מדבריו של ציטרנבוים החברותא של הרב אוירבך שמדבר על הימים ההם: "אני מוכרח לומר שבאותה תקופה ר' שמואל היה ממש לא רגוע כל הזמן היה נסער מה יהיה פה, הוא אמר: נכון יש פה הרי וויכוח בין יהודים מבוגרים מבני ברק לרב גרוסמן, אבל פה טמון הכל - ר' שמואל צעק לפני שחלמו על העיתון: ""מה יהיה פה?! הרי הדבר נורא ואיום גניבת העיתון ממשפחת גרוסמן".
יו"ר ש"ס אריה דרעי על נתי גרוסמן: הוא נלחם נגדנו, עשה הסתה פרועה ביותר, הוא למעשה היה הלוחם הגדול ביותר נגדינו, אני יכול להגיד שמי שקרא את הכתבות נגדינו לא הרגיש שכותבים בשביל לקיים דברי חכמים, הוא עשה את זה בשביל הרבה חיוך והנאה". ההקלטה מדבריו.
ההקלטה המסעירה בהשמעה חוזרת - הרב נוביק משגיח ישיבת חדרה הישנה תוקף את "יתד נאמן" בראשות גרוסמן
השיחה מחודש כסליו תשע"ב, בשיחה הוא מאשים את מנהלי יתד אז, גרוסמן ולבין בפא"יניקיות. ומזהיר שהתוצאה של התנהלות כזו, היא הקמת מפלגה ללא גדולי תורה. ההקלטה המלאה.
מכשרים: 050-2938369

מבזקים - מפה ומשם


שמות חברי הנהלת העדה החרדית החדשים
דוד יואל וייס  סטמר זלונים
אברהם יצחק ברמינקא סטמר זלונים
מרדכי ליבאוויטש ברסלב
אפרים נחמן אנשין ברסלב
יואל צבי רוטנברג ברסלב
יודא לייב פרנק ברסלב
משה ולס פרושים
אהרן צבי היילברוין סטמר אהרונים
נתן אריה שטרן סטמר אהרונים
ישכר יאקאב סטמר אהרונים
----------------
נפילת הטיל סמוך לישיבת גרודנא באשדוד - רמז משמיים על כעסו של אלוקים על מחרפי ומגדפי חיילי צה"ל החרדים, שביכרו לתרום תרומה לבטחון המדינה כאשר הבינו שאינם עושים זאת על ידי הגנה רוחנית כלימוד תורה. וזאת בניגוד לאלו הרשומים בישיבות אך במקום ללמוד, מכלים את זמנם בבטלה
 ----------------
הכיבודים בחופת גור: סידור קידושין האד' מגור, כתובה הגרי"מ לאו ברכות: באיאן, מודז'יץ, וסבי הכלה. האד' מסלונים כובד בברכה אחריתא
----------------
הסעודה לנשים בחתונה של בעלזא תתקיים בקומה התחתונה של בית המדרש גור
----------------
הסערה הבאה: שוטרות במשטרת התנועה שאיבטחה את חתונת גור השבוע אולצו ללבוש חצאיות.גורם במשטרה: לא לוקחים סיכונים עקב האירועים האחרונים (הלווית הרב וואזנר)  וקשובים לציבור החרדי יותר מתמיד.
 ----------------
לייקווד: מכתב ראשי הישיבה על ההפרדה באוטובוסים המשרתים את הקהילה שיהיה וילון מפריד בין גברים לנשים עליו חתומים הגראי"ל שטיינמן הגר"ח קנייבסקי והגר"ש אויערבך
----------------
אוריה אלקיים בגל"צ: בצהר מציעים ליוצאי אתיופיה לעזוב את הרבנות המפלה ולהירשם לנישואין דרכם. מבחינת בני הקהילה בפ"ת מדובר במאבק עקרוני על זכותם להינשא בעירם
 ----------------
ספר היסטוריה לבגרות בהולנד: "יהודים רצחו בכפרים ערביים", "בגין - טרוריסט קיצוני"
לא באיראן - אלא בהולנד: ספר היסטוריה שחולק לתלמידים לקראת בחינת בגרות מתאר כך את הקמת מדינת ישראל: "מיליציות יהודיות רצחו בכפרים ערביים. מאות אלפי פלסטינים נמלטו והגיעו למחנות פליטים מעבר לגבול". על מנחם בגין נכתב ש"חלק גדול מחייו הוא היה מוכר כטרוריסט
 ----------------
 מפגינים בטון שוויץ, נגד עסקת מכירת מזלטים ישראלים לשוויץ.
----------------
אריה דרעי בדיון הסוער בכנסת: "הקנס המגוחך בסך 150 ש"ח שהושת על אשה חרדית עובדת בגלל שבעלה אברך, לא הוציא אף חרדי למעגל התעסוקה".
 ----------------
הדיון הסוער: ח"כ מנחם לייזר מוזס: "זה רשעות שהובילה ממשלת הזדון שבסיעתא דשמיא נפטרנו ממנה. רשעות שגזרה עלינו עשרות גזירות".
 ----------------
ח"כ אורי מקלב בדיון הסוער בכנסת: "הממשלה הקודמת הייתה צריכה ליפול לו רק בגלל החוק הזה. האבסורד זועק לשמיים".
 ----------------
עידו בנבג'י בטוויטר: יו"ר ש"ס אריה דרעי מעכב את העברת מערך הגיור למשרד רה"מ (דרישת בנט) עד ששקד תעביר את מינהלת בתי הדין הרבניים למשרד הדתות.
 ----------------
דיון סוער במליאה על ביטול הקריטריון שהפלה את נשות האברכים. ח"כ משה גפני: "האכזריות שלכם ידועה. לא היה תחום מתחומי החיים של הציבור החרדי שלא ניסיתם להכות בנו". יו"ר ש"ס אריה דרעי: "היכן דאגתם לחרדים בממשלה הקודמת?".
 ----------------
השר גלעד ארדן ברשת ב': "ייתכן שכמה מהפרשנים התאכזבו שלא נותרתי מחוץ לממשלה, וקיוו שאתרום להפלתה של הממשלה

להמשך המבזקים כנסו כאן:

מהדורת חצות של סוכנות הידיעות "חדשות 24":

האזעקות והנפילות בדרום - רמי שני כתב גל"צ בדרום מביא תמונת מצב על מיקום הנפילות, הצפי לתגובת צה"ל וסגירת מעברים, והתחושות של תושבי הדרום.
רן לוי יו"ר תנועת הדרומיים מספר על האווירה באשדוד בעת שמיעת האזעקה ונפילת הרקטה, וצופה כי הרי יימשך גם בתקופה הקרובה, וקורא לרה"מ ולשר הביטחון להגיב בכדי לייצר הרתעה.
מוטי סגל עורך 'קוקר' מסכם 3 שנים למהפך ביתד נאמן ופתיחת עיתון הפלס, איך כיום היחס של יתד נאמן לעיתון הפלס? האם עדיין יש גורמים ניטרליים בציבור הליטאי? ואיך היה היחס של נתי גרוסמן למרן הגראי"ל שטיינמן בתקופת היותו עורך יתד נאמן?
מאיר תורג'מן סגן ראש העיר ירושלים מסביר מדוע הם מתנגדים למינוי של זאב אלקין לשר לענייני ירושלים, מה צעדי המאבק הצפויים? ומצהיר: ניר ברקת ביקש לכהן בתפקיד ובחינם.
יורם לוי דובר כבאות והצלה מספר על היערכות שירותי הכיבוי בכל רחבי הארץ לקראת עומס החום הצפוי והחשש לדליקות, וקורא לציבור להימנע מהדלקת מדורות בשטחים פתוחים בכדי למנוע אירועים מיותרים.
להאזנה לראיונות במלואם חייגו 0508002424 שלוחה 1 או במספר 0543271218 שלוחה 1 שפתוח גם מכשרים

מגזין הלילה ב'הנייעס החרדי':


3 שנים למהפך שחוללו גדולי ישראל ביתד נאמן. עו"ד דב הלברטל בראיון: מה שהיה לא יחזור עוד. הציבור ברובו הלך באופן טבעי לצד מסוים, אך יש מי שבחר צד אחר האם המשך מורשת זה המדד להנהגה?ומה חושבים מי שהיו לצד גדולי ישראל זצ"ל?שיחה נקובת וגלויה
שי ניב כתב הבריאות של ׳גלובס׳ בראיון: "ליצמן החליט שלא לקיים את החלטת ועדת גרמן להקמת רשות שתפקח על בתי החולים הממשלתיים, בעקבות כך מנהלת הרשות קמה ועזבה!  ליצמן התאהב בתדמית של אחד שיודע מה שהוא עושה, אבל עדיין אוהבים אותו והוא מצליח לגייס הרבה כספים למערכת הבריאות!".
עו"ד גבי כנפו מ"מ ראש עיריית אשדוד בראיון: "קיימנו הערכת מצב והחלטנו לפתוח את הלימודים כרגיל מחר מלבד מספר מצומצם של מוסדות לא ממוגנים". והאם אשדוד ערוכה להסלמה?
הצלם אלי קובין בראיון: "מפלגתו של אלי ישי חייבת לי כסף, ההמחאה שקיבלתי חזרה בגלל שהחשבון מוגבל! אני לא יודע מה עובר על אלי ישי, אבל צריך מינימום של מוסר, לפחות להרים טלפון ולהתנצל!". והאם הוא מתכוון לתבוע את אלי ישי והמפלגה?
הזמר אבי פיאמנטה בראיון עם פתיחת עונת החתונות: השירים החדשים של התקופה האחרונה, תחילת הקריירה אצל הרבי מחב"ד בשנת התשמ"א, השילובים בדיסקים בין זמרים מזרחים וחסידים שהם החלו במהפכה.
עידן יוסף כתב התחבורה הציבורית ׳news1׳ בראיון: מספר על השטאל החדש מהעיר בני ברק לרמת החייל מה שיכול לצמצם מאוד את עומסי התנועה במקום ובצפון רכבת ישראל בהשבתה חלקית.
האמת שמאחורי קמפיין הרצוג! ההקלטה המלאה מתוכנית המקור ששודרה הערב בערוץ 10.
להאזנה חייגו 055-980-8000 או 053-623-8500 מקווים כשרים.
קו המהדורות המרכזיות מכשרים  053-428-1166

גם ניצולת השואה חסידת ויזניץ בת 86 עברה התעללות במעייני הישועה

video

לרבקה פרנקל שעברה את היטלר ואת הנאצים ואת ההתעללויות היום יומיות במחנות ההשמדה, לא הספיק חייה הקשים,  לא האמינה שבית חולים חרדי כמו מעייני הישועה יעביר אותו מסכת יסורים כזה שעברה ב 10/05/2015
גב פרנקל חסידת ויזניץ מתגוררת ברחוב אהבת שלום  26 בשכונת ויזניץ בבני ברק,  עברה ברגלה  ברחוב עזרא פינת דבורה הנביאה בבני ברק, נפלה על ראשה,   פונתה לבית החולים מעייני הישועה, שם לדברי בנה הרב אליעזר פרנקל תושב אשדוד, עברה טרטור, למרות שזוהתה  עם  נפילה על הראש והיא צרחה מכאבים  בכאבים בכתפה הצוות של הרופאים והאחיות של מעייני  הישועה התעלם ממנה במשך כ 3 שעות.
המיון היה די ריק,  ולא היה לחץ וההתעלמות של ד"ר סירוטה הרופא התורן של מעייני הישועה הייתה מדהימה ומטרידה
פרנקל  זוהתה עם   דימום בראש, שבר בכתף, ופונתה לבית החולים תל השומר. "שם בתל השומר קיבלנו יחס מעולה".
רק שעוברים את הסבל שעברנו עם  מעייני הישועה מבינים, שהמקום ממש לא נותן שרות גם ליהודים חרדים.
הרב אליעזר פרנקל  מזמין את כל מי שגם נפגע ממעייני  הישועה לפנות אליו
0504110844   
088645963

פרי חייםבמסגרת בקשתו לאחר את זמני מבחני הקליטה לישיבות הליטאיות הגבוהות, אפשר הרב שטיינמן להקדים את מועד ההרשמה לבני עדות המזרח

מאת חיים לב

הביטאון הליטאי 'יתד נאמן' פרסם היום מכתב עליו חתום הרב שטיינמן הקורא לאחר את זמני מבחני הקליטה לישיבות הגדולות הליטאיות (גילאי 16-17), וזאת כדי למנוע לחץ מיותר בקרב בחורי הישיבות הקטנות המבקשים להתקבל מוקדם ככל האפשר לשנה הבאה לישיבות הנחשבות למובחרות.
עם זאת, בשל החשש כי בחורים בני עדות המזרח הלומדים בישיבות ליטאיות ייפגעו מתופעת 'המכסות' המכוערת ויימצאו עצמם ללא ישיבה בשנה הבאה, הורה הרב שטינמן לאפשר להם להקדים את האפשרות להיבחן ולהיקלט בישיבות הליטאיות הגדולות וכדי להימנע מעוגמת נפש.
לשון המכתב שפורסם היא, "כדי לחזק את לימוד התורה בישיבות לצעירים, הננו להודיע על הצורך בשמירת מועד מבחני הכניסה לישיבות הגדולות, אשר בשנה זו הם כדלהלן: לא ייערכו בחינות וראיונות לפני יום שני כ"ו בתמוז. הישיבות המיוחדות לבני תורה מעדות המזרח לא ייבחנו לפני יום שני י"ט בתמוז" ויתברכו בזה בברכת 'ברוך אשר יקיים את דברי התורה הזאת'".
כך או כך, אין ספק כי מדובר בהתמודדות עם המצב האבסורדי שעדיין רווח בחלק מהישיבות הליטאיות. "מדובר בהתמודדות עם מצב קיים", מודים גורמים בציבור הליטאי ומסכימים כי "הגיע הזמן לעקור לחלוטין את תופעת המכסות דבר שייתר את ההנהגה הנפרדת לבחורים ליטאיים יוצאי בני עדות המזרח

אם תמכור לגוי עד שתראה פרוטה תצא לך הנשמה הכל לבן אם תמכור ליהודי תעשה כסף מתחת לשולחן - זועקת המודעה הווילימסבורגית

חשוב'ע לענדלארדס און דעוועלאפערס האט אביסל שכל און פארקויפט נאר פאר אחינו בני ישראל
עס איז א זיכערע ריוח ברוחניות ובגשמיות צו פארקויפן דייקא פאר אידן:
ווען איר פארקויפט פאר אחינו בני ישראל

1.           אידן צאלן GROSS. (פאר די סטעפס/קאמען עריע וכו')

2.           אידן צאלן "מיינע לאיערס און צאלן מיינע קלאוזינג פי'ס –

3.           אידן געבן "זייער געלט" 2 יאר פון פאראויס. – וד"ל

4.           אידן גייען נישט בערכאות ווען זיי באקומען נישט וואס ס'שטייט אין קאנטראקט. – וד"ל.

5.           אידן צאלן אויף די נעמען וואס מיר הייסן זיי, "ארצות החיים" וד"ל.

6.           אידן באקומען נישט קיין שום ענגליש צעטל. דאס אידיש צעטל ליגט ביי הרה"צ רבי אהרן מאיר לאבין אין קעסטל – וד"ל.ווען איר פארקויפט פאר ערלים

1.           ערלים צאלן NET. (נאר וואו מען וואוינט)

2.           ערלים צאלן נאר זייערע לאיערס. מיר באצאלן אונזערע.

3.           ערלים געבן נישט קיין "דאון" פעימענט. - מיר קענען זיך נישט שפילן מיט זייער געלט.

4.           ערלים גייען גלייך אין געריכט אויב זיי האבן נישט עפעס.

5.           ערלים באצאלן אלעס "לעגאל" – וד"ל.

6.           ערלים באקומען אלעס שריפטליך 100% לעגאל. נישט ביי לאבין.ווען איר פארקויפט פאר אחינו בני ישראל – מאכט איר גלייך דאס געלט אפילו עס דויערט צען יאר.
ביים ערל – באקומט איר נישט קיין גרייצער פאר ס'איז רעדי אריינצומופן!

דומב עוזר לבנו להמשיך לגנוב - שיוציא מחשבון הבנק ויתן לנכדים שלו


מאת מחבל

הדיין הרב דב דומב פרסם מכתב מרגש עבור בנו יענקי שנמלט מהארץ בפרשת העוקץ: "תעזרו לבני שאין ביכולתו לפרנס את משפחתו והגיע עד שערי רעב ממש. הוא ראש למשפחה עם 5 ילדים והוא עני ביותר".

בושה וחרפה, הדיין שלקח שוחד במיליונים מנשים תמימות שיוציא מחשבונות הבנק ויתן לנכדים שלו

בושה וחרפה

עלמא דקשוט

מאת מנחם מן

בגמרא, בתלמוד ובכתבי הדורות, הוזכר הדור שלנו כתקופה המפחידה ביותר עלי אדמות. הדור הזה, שייחזה בפני משיח צדקנו ללא כל ספק, הוא גם הדור שהתמודד ויתמודד עם הניסיונות הקשים ביותר שידע היקום. הן אמת, זכה הדור לרוח טהרה שכמותה לא ידענו, לרוח של תשובה והתעוררות הלב. אנחנו בלי ספק בתקופה הכי יפה וזכה ביהדות שבה רבבות בתי מדרשות מלאים במאות אלפי תלמידי חכמים העוסקים בתורת ה'. בתקופה שבה קול ה' נישא ברמה ובגאון בלי התנצלויות ובלי הכחשות, ובעיקר בעידן טהור ונקי של הכרה בכוחה ובזכותה של התורה.

אך כמובן, ככל שחזקה רוח הטהרה, כך קמה כנגדה רוח טומאה וטינופת שלא ידענו מאז ומעולם, בבחינת 'זה לעומת זה'. ככל שרבים תלמידי החכמים ועוסקי תורת ה' כך נתנה הרשות לטומאת העמים לחדור ליהדות עמוק עמוק, וברוב המקרים – עמוק מדי. הטומאה הזאת, שרק למשמע אוזן דאבה נפשנו, שלחה גרורותיה למקומות השמורים ביותר ולאזורים החסונים ביותר במבצר חומותיה של היהדות וכמעט שאין לך בית שאין בו מת.
אם בעבר היה נדרש ללבוש שחורים' ולנדוד לאזור החטא רח"ל, הרי שהיום בפרוטות מועטות נכנס השטן בהתגלמותו לכיס קטן מידות. ולא ירחק היום שבו יכנס השטן לתוך הלב פנימה. 'מגפת – האינטרנט' שפשטה כאש בשדה קוצים והחלה כבר מזמן בהבערת הגדיש, נמצאת כיום בשיא פריחתה ובעומק תפארתה רח"ל. אלו שבעבר עוד היו נזהרים מלחשוף פרצוף ופנים אמיתיות, אבדו מזמן את הבושה, ובחסות 'הרפורמה' המתפשטת ביהדות החרדית החדשה, עברו דירה לעולם אחר, לעולם שיש בו הכל חוץ מאויר ומים.
דומה שהשטן כבר יכול לסמן 'וי' גדול על הציבור החרדי ולעבור הלאה ל'סתם' יהודים, שכן הנגע פשה כל כך, שכבר ספק אם מישהו מבין מה הבעיה ברשת המקוונת, הרי יש שם שיעורי תורה מוסרטים ושפע של קדושה וטהרה עפ"ל. המצב גרוע מאנוש- הוא דומה יותר למוות מוחי.
*
השבוע נזדעזעה 'הרשת' מחמת תגובה קיצונית של אחד 'המשתמשים' שנעלב קצת מכמה מילים שנכתבו כנגדו. אין כאן המקום ובטח שלא זו העת לספר סיפורים ולתאר תיאורים, אך המכה בעולם הווירטואלי הייתה רבה. אלו, שחיים בפלטינה אחרת לחלוטין -כלומר הם אוכלים ונושמים כאן בעולם הזה, אבל חייהם הפיזיים אינם כאן אלא מאחורי מסך ומעל מקלדת- הרגישו לראשונה מהי רעידת אדמה בעולם נטול קרקע. המשפט הנדוש כל כך של 'מילים יכולות להרוג' קיבל לפתע משמעות אמיתית, והיה נדמה שאיזשהו פתח קטנטן נוצר בלבבות האמיתיים של המשתמשים המקוונים.
הסיפור המזעזע הנחית לפרצופיהם סטירת לחי מצלצלת, ונתן לכולם להבין כי בעצם ישנם שני עולמות שונים, עם חיים ועם מוות, תחת אותה כיפת שמים. ההרגשה באותם רגעים הייתה כי המפלצת השתלטה על האנושות והאינטרנט אינו עוד 'אפליקציית חיים' בפלאפון, אלא להפך – החיים בבית בשולחן השבת, הם רגעי מנוחה שפויים מהעולם האמיתי שמבעד למסך. – מפחיד!
*
בשיחה שנשאתי השבוע בפני בני נוער 'מכורים' הצעתי להם פשוט להתאבד. –להתאבד מהעולם הווירטואלי ולעבור לחיות ולגור כאן, בעולם הזה, ולא רק בין ההפסקות. הדימוי המפחיד שנתתי, הרתיע לחלוטין את הנערים שחלקם אף השתמשו במילים כבדות המוכיחות עד כמה העולם 'ההוא' חשוב יותר ומרתק יותר מהעולם הזה. – "תכינו את עצמכם" ביקשתי, "ליום שבו העולם הווירטואלי יעלם ויתנדף בעשן. כדאי שתכירו קצת את השפה של העולם האמיתי שבו בשביל לפרגן למישהו לא לוחצים על מקש כחלחל ובשביל לקבל טיפה תשומת לב לא מעלים תמונה של עוגת דובדבנים מדהימההה!!!".
המציאות המפחידה הזו, שבה השתלט העולם של השטן על העולם שנברא בששה ימים, חייבת להפסק לחלוטין. זה אמנם לא בטרנד ולא ב'אין' לדבר על התנקות ועל פרישה מטומאה, הרי אף אחד "לא באמת מכור", כולם סתם נכנסים 'לקטע' לראות מה חדש ו'קצת' לקרוא חדשות. זה נכון, רק קחו בחשבון שבלאו הכי היום מורכב מ'קצת' שעות, כך שחבל לבזבז את הקצת מהדבר האמיתי.
קחו את המכשיר, תעשו מעשה, ותקבלו לייק גדול מבורא עולם.

התעמולה האנטי חרד"קית נמשכתדרעי כלב השב על קיאו

מאת ברוך מרזל

התבשרנו בשבוע שעבר על מפגש חשוב שנערך בין ראשי יוזמת ג'נבה, אנשי שמאל המשתפים פעולה עם מרצחי הרשות הפלשתינית, לבין פעילים מרכזיים ובעלי תפקידים בתנועת ש"ס, תנועה אשר אמורה על-פי הצהרת ראשיה להחזיר עטרה ליושנה ולהרים את קרנה של יהדות ספרד.
במהלך סמינר בן יומיים נפגשו ראשי ש"ס עם המחבל הנאלח הישאם עבדל-ראזק, לשעבר "שר האסירים" ברשות הפלשתינית, האחראי לשחרורם ולרווחתם של המחבלים המרצחים.
בנוסף, כך נמסר, התקיים סיור ובו נערכו תצפיות שונות, וזאת בכדי להציג את הגבול המוצע במסגרת הסכם הקבע מפרי יוזמתם של אנשי ז'נבה.
אותו גבול, למי שמעוניין לדעת, יעבור בתוך ליבה של ירושלים. כמו-כן נשמעו הרצאות שונות מפי "מומחים" על סוגיות הליבה של הסכסוך. באותה ידיעה נמסר, כי אין זו הפעם הראשונה בה פעילים בש"ס משתפים פעולה עם יוזמת ז'נבה, כאשר הכוונה ככל הנראה למעורבותה של ראש מועצת החכמות עדינה בר-שלום באותה יוזמה, במסגרתה נפגשה עם מנהיג המרצחים אבו-מאזן ושפכה את חמתה על היהודים האכזרים שמתעללים בפלשתינאים המדוכאים והמסכנים.
לא אלאה את הקורא בשאר התיאורים מעוררי הגועל מאותו מפגש. היה מתבקש לומר כאן, כי "מצא מין את מינו", ולהסתפק בכך. אולם ישנו דבר מה שמציק כאן, ואינו מאפשר לעבור לסדר היום.
ש"ס הינה מפלגה, שאמורה לייצג ספרדים חרדים ושומרי מצוות אחרים. מדובר בקבוצות באוכלוסיה, שדבר אין להם עם אנשי יוזמת ג'נבה. יוזמה זו נוסדה בידי אנשים מסוגו של יוסי ביילין, חילונים אשכנזים המנותקים מדת ומכל זהות יהודית. להם זה באמת מתאים. בשאיפתם להיטמע בקרב הגויים ולטשטש את הזהות היהודית עד כדי אבדון, הם יתמכו בכל רעיון אשר יעניק תוספת כח ל"פלשתינאים" בדרכם להשמדת ישראל.
אולם אותו ציבור האמור להיות מיוצג על-ידי ש"ס – מה לו וליוזמת ז'נבה? החרדים הרי אמורים להאבק דווקא למען הגברת הזהות היהודית, למען עם ישראל כעם נבחר, וכנגד כל אותן קבוצות המסייעות לאויבי ישראל. ובתור ספרדים, המחוברים למציאות ואשר אמורים להכיר את האויב הערבי מהחיים עצמם ולא מסמינריונים מלומדים במימון האיחוד האירופי – כיצד יתכן שיתפתו אנשי ש"ס למתק השפתיים ששומרים המחבלים עבור אותם כנסים, בהם הם נוהגים לעשות צחוק מהשמאלנים הטיפשים שקונים את סחורתם? משהו כאן לא מובן.
אולם לאמיתו של דבר, הכל מובן וברור. אותו האיש שרקם במסתרים עם חבריו השמאלנים את הסכם אוסלו האומלל, אותו האיש אשר כיחש ברבו וסיפר לו סיפורי בדים כדי שיתמוך באותו הסכם, אותו האיש אשר בישל בצוותא עם חיים רמון את אותה קדרה שהסריחה, על-מנת להעלות את פרס לשלטון – אותו האיש חזר, ובגדול.
האיש שכל סיגר שהוא מעשן שווה יותר ממשכורת של פועל, שמרתף היינות שבביתו מוערך במאות אלפים – אותו האיש אינו מייצג את השקופים, ואינו מייצג את בוחריו כלל. הוא נטע זר בציבוריות החרדית, ובעזרת כשרון של מניפולציות רדודות הוא סבור שיקנה את לב העם.
ראוי שכל אותם המתפעלים מ"אריה מכלוף" ואשר סבורים שכבודם של הספרדים תלוי בהצלחתו – ראוי שאותם אנשים יתבוננו היטב להיכן מוליך אותם אותו האיש, בטרם יהיה מאוחר. ידיו כבר מגואלות בדמם של אלפי הרוגי אוסלו. עבורנו, זה כבר יותר מדי.    

כוס של ברכה

video

משיחת כ"ק אדמו"ר פרשת נשא התנש"א

הרה"ח עוסק בצ"צ באמונה חיים שאולזון שליט"א

שלום וברכה
אחד"ש
מצורף בזה חלק משיחת כ"ק אדמו"ר שבת פרשת נשא התנש"א
סימן יג
ובכל זה ניתוסף עילוי מיוחד והדגשה מיוחדת בשבת שלאחרי מתן תורה , שבת פרשת נשא , בשנה זו , ובהקדם המדובר כמה פעמים שעל פי כל הסימנים שבדברי חז"ל אודות אחרית הימים [ נוסף על ההודעה הכללית בזמן הגמרא שכלו כל הקיצין ] , דורנו זה הוא דור האחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה , כפי שהעיד כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו – בקשר ובשייכות להכרזתו הידועה לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה – שבימיו [ לפני עשרות שנים ] סיימו כל עניני העבודה , וצריכים רק לצחצח הכפתורים ולעמוד הכן לקבלת פני משיח צדקנו , ועל אחת כמה וכמה לאחרי ריבוי העבודה דהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה מאז ועד עתה , כולל ובמיוחד השלימות דארבעים שנה [ לאחרי הסתלקותו ] שקאי איניש אדעתיה דרביה , לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע –בודאי ובודאי שסיימו גם לצחצח הכפתורים , ועומדים הכן לקבלת פני משיח צדקנו , וענין זה מודגש ביותר וביותר בשנה זו  - שנת ה'תנש"א , שסימנה מרומז בפסוק תנש"א מלכותו [ דקאי על דוד ושלמה ,שמלך המשיח הוא מזרעם ] בכל העולם כולו , והראשי תבות שלה היה תהיה שנת אראנו נפלאות , כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות – מתחיל מהנפלאות שכבר ראו [ נוסף על אלה שיראו בעתיד , אראנו ] בפועל ובגלוי לעיני העמים בשנה זו , שבהם נתקיימו דברי הילקוט שמעוני , שנה שמלך המשיח נגלה בו כל מלכיות אומות העולם מתגרים זה בזה , מלך פרס כולהו מלך ערבי כולהו ,ואומר להם [ הקדוש ברוך הוא לישראל ] בני אל תתיראו , כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם , , הגיע זמן גאולתכם ,

להמשך כנסו כאן:

אחד מי יודע?

video

הטיפ היומי


הוידאו היומי

video

*סיכום השיחה היומית*

כללות הענין ד"נשא את ראש וגו'" מורה על מעלתן של ישראל ש"מתוך חיבתן מונה אותם וכו'". בחמישי דפ' נשא מודגש דבר נפלא בקשר לאחדות ישראל: מסופר שם שהי"ב נשיאי ישראל באו ביחד למשה רבינו והביאו "שש עגלות צב ושנים עשר בקר"! היינו, שבנוגע להעגלות היתה כל עגלה בשלימותה רק ע"יששני נשיאים נתנו כל אחד את מחציתה בלבד, באופן שרק ע"י איחוד שתי המחציות של שניהנשיאים – נעשתה עגלה אחת בשלימותה (ע"ד הענין ד"מחצית השקל"). והחידוש בשיעור חומש זהעל השיעור חומש דשביעי בפרשה זו, שגם שם מודגש הענין דאהבת ישראל בזה שמובא שםסך-הכל אחד של כל קרבנות הנשיאים וכו', אבל שם לא מוזכר ענין העגלות, שדוקא בו מודגש העניןדאחדות ישראל ולא רק הענין דאהבת ישראל! וענין זה הוא הוראה נצחית לכל הדורות, ובפרט שמדובר אודות ענין הקשור עם המשכן שהוא נצחי, ובפרט עפ"י מ"ש במדרש שישנה דעה שהבקר והעגלות עצמם קיימים לעד! הרי במכ"ש וק"ו בנוגעההוראה שמהם!

משיחת אור ליום ה' פ' נשא, ערב חג השבועות ה'תשמ"ו

היום יום ט' בסיון - בציור


היום יום ט' סיון


ווארטים


״חבר שמבין את הדמעות שלך... הוא עדיף הרבה יותר מחברים שמכירים רק את הצחוק שלך...״

מספרים על עיירה קטנה, שנראית כאילו תושביה נטשו אותה. הזמנים היו קשים, כולם שרויים בחובות כבדים וחיים על אשראי. לפתע מגיע לעיירה תייר עשיר, נכנס לבית המלון היחיד בעיירה,  שם על שולחן הקבלה שטר של 100 יורו, והולך לבחור לעצמו חדר. בעל המלון לוקח את השטר ורץ לשלם את חובו לירקן. הירקן לוקח את השטר ורץ לשלם את החוב למגדל הירקות. מגדל הירקות לוקח את השטר ורץ לשלם את חובו לספק התבואה. ספק התבואה, חוטף את השטר ורץ לשלם את חובו לבעל המלון באותו רגע יורד התייר לאחר שבדק את החדרים,  מצהיר "החדרים לא מצאו חן בעיני!", לוקח חזרה את השטר ועוזב את העיר. אף אחד לא הרוויח כלום, אז איך זה שכל העיירה חיה כעת בלי חובות ? עבודת הגלגולים

אוצר מדרשים על ימינו


הרב יורם אברג'ל מדבר על מה שיקרה בסוף שנת תשע"ה - מכה קשה תבא על עם ישראל ועל העולם עד לעשרה בטבת

video

בסוד שיח - נשא

מאת שאול שיף

"כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת" (ז' י"ד)
הגמרא (חולין פ"ז.) מביאה מעשה באחד ששחט, וטרם שהספיק לקיים את מצות "כיסוי הדם" הקדים אותו חבירו וכיסה את הדם.
בא השוחט לפני רבן גמליאל ותבע את חבירו על כך שחטף ממנו את המצווה, ואכן חייב רבן גמליאל את ה"חוטף" לתת לו עשרה זהובים מפני שהפסידו שכר מצוה.
ממשיכה שם הגמרא ושואלת: אם מדובר ב"שכר מצוה" או "שכר ברכה" _ האם עשרת הזהובים הללו שחייבו רבן גמליאל היו על כך שהוא חטף את שכר המצווה עצמה, או בגלל שהוא חטף את שכר הברכה (של מצוות כיסוי הדם).
ומסבירה הגמרא למאי נפקא מינה ? לברכת המזון. כמה שווה שכר ברכת המזון . אם מדובר בשכר מצווה, אז גם ברכת המזון היא מצוה אחת, אך אם רבן גמליאל חייבו בשכר הברכה, אזי בברכת המזון השכר יהיה ארבעים זהובים, כי ישנן ארבע ברכות בברכת המזון.
מסיימת הגמרא ואומרת, שיצאה בת קול משמים ואמרה שכוס של ברכת המזון שווה ארבעים זהובים, ויוצא ששכר ברכה הוא עשרה זהובים.
ידועה תקנתו של דוד המלך לברך בכל יום מאה ברכות, כפי שפוסק ה"טור" (או"ח מ"ו): "דוד המלך ע"ה תיקן מאה ברכות, דכתיב (שמואל ב' פרק כ"ג א') "נאום הגבר הוקם על".  המילה "על" בגימטריה מאה, כי בכל יום היו מתים מאה נפשות מישראל ולא היו יודעין על מה היו מתים, עד שדוד הבין ברוח הקודש מהי הסיבה ותיקן להגיד 100 ברכות בכל יום. וכן גם בגמרא (מנחות מ"ג:): "תניא רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר "ועתה ישראל מה ה' א-לוקיך שואל מעמך" אל תקרי "מה" אלא "מאה". על פי המימרות הללו, פירש בספר "רבינו אפרים" את הפסוק שהבאנו בכותרת: "כף" בגימטריה מאה, רמז למאה ברכות.
"אחת עשרה זהב" – כל אחת מאותן ברכות, שווה "עשרה זהב", כפי שהבאנו את דברי הגמרא במסכת חולין. וכך גם יתפרש המשך הפסוק:
"מלאה קטורת" – הזהיר במאה ברכות זוכה לעשירות,  כפי שזוכים הכהנים בקטורת, שהרי מבואר במסכת יומא (כ"ו.) שהקטורת מעשרת את המקטירים. ( ממאסף הווארטים של ר' משה הררי / רעננה )  שבת  שלום  ומבורך  וישועות לרוב.