רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 18 בינואר 2017

דיין מעגן את אשתו


מאת זועק

יש דיין באה''ק בשם מאיר קהאן - משרת בבית דין בתל אביב.

מדובר בבן אדם שלאורך כל שנות לימודו בכולל לא עזר בהוצאת הבית אפילו בפרוטה ואשתו עבדה קשה מאוד ותמך בכל המשפחה כפשוטו.

אח''כ כשהתמנה כדיין והתחיל לקבל משכורת גם המשיך בהנהגה זו ומכל הכסף שהוא מרויח - אשתו ובנותיו לא ראו ממנו כלום.

כל השנים הוא התעלל באשתו וכבר כשש שנים שהתנכר ממנה לחולוטין על אף שהמשיך לחיות איתה תחת קורת גג אחד!!!! וחוץ מלצעוק עלי' לא דיבר איתה מטוב עד רע.

לפני כמה שנים אשתו חלתה רח''ל (ישלח לה השי''ת מהרה רפואה שלימה) ולכל אורך זמן זה לא השתתף בעזרתה כלל! כמובן הוא ניצל את זה להשתדל שיעבירו אותו מתל אביב לירושלים בטענה שאשתו חולה והוא צריך להיות קרוב לבית (הם גרים בירושלים) אך כל זה היה כלפי חוץ. ובבית שום דבר לא השתנה. הוא לא נסע איתה אף פעם לפגישות עם הרופאים, אינו מעודכן ממצבה בכלל וכל מה שהוא דאג לדבר עם פסיכילוגים ורבנים וכו' זה  שהוא יקבל את הפנסי'ה שלה לאחרי 120 שלה! הוא גם דאג לרקוד על דמיה בכל אופן אפשרי כך שלדוגמא הוא קבע את משרדו בשעות הלילה דוקא בחדר השינה שלה ועוד כהנה וכהנה - קצרה היריעה מהכיל.

ממש בשבועות האחרונים הוא יצא מהבית וכך יכלה לנשום קצת באמצע כל הטיפולים שלה, אבל על אף כל ההפצרות מרבנים (כולל רב הראשי לאו ואביו רב הראשי לשעבר) ועסקנים וכו' ועל אף כל ההבטחות שלו הוא עדיין לא נתן לה גט ועדיין מעמיד כל מיני תנאים מוגזמים לזה. 

הוא לא ציית לכל הרבנים במשך השנים שהורו לו לפרנס את בני ביתו ורק היא זו שתמיד שמעה לעצת חכמים.
כל ימי מחלתה וטיפולה היא עבדה במשרה מליאה ע''מ לשלם לטיפולים שלה כי הוא מיאן להשתתף בזה. עכשיו הנידונים הכספיים כבר עברו לערכאותיהם ומתנהל דיונים בין עו''ד שלה ושלו, העיקר שאנחנו יכולים וחייבים לעשות זה ללחוץ עליו שיציית לרבנים ויכתוב לה גט כריתות.

כבר התקיימה מחאה והפגנה ליד הבית דין בה הוא משרת אך הוא בשלו מסתובב ומספר לשואלים שהיא מורדת ושהבנות רוצות את הירושה וכל מיני אמתלאות שאין להם שחר ע''מ שיראו בו את האומלל אבל אלו המעורבים בפרשה - כולל הרבנים שאחראים עליו ועל עבודתו - יודעים שלא מיני' ולא מקצתי'.  אך הוא ממשיך לסרב ולעשות כל מיני הסכמים מופרזים וכו'

הוא פשוט רוצה שיראו אותו כאלמן ולא כגרוש ועיקר כל העיקרים שהחולה נפש הזה רוצה לודאי שהוא יקבל את הפנסיא שלה!

היא שוכבת על ערש דוי רח''ל ומתחננת שתראה קצת יושר בחיים שלה ושתקבל גט, המשפחה - שרואים בו את זה שהורג את האמא שלהם - מפחדים לאחרי 120 הוא יתחיל להתאבל עמהם וללעוג לרש כאילו הוא מצטער באבלם בה בשעה שכל כולו מחכה שיקרבו ימי אבל.

הדבר היחיד שנשאר לעשות זה לפרסם קלונו ברבים - וכולא האי ואולי יראה שהכבוד כבר בורח ממנו ולא ירויח כלום בעיכוב הגט.
=======
הנה מכתב שאשתו כתבה אליו לפני יום כיפור השתא אחר א' הפעמים שהוא הבטיח לגרש:

שלום לך

היום היינו במרכז הסיוע.

לי היה מאד קשה לשמוע שוב ושוב את כל הטענות ולעלות שוב ושוב את הכל.

אינני רואה טעם בזה כאשר ברור לי שזה לא יצלח אז למה להמשיך את הסבל הזה.

אתה אמרת שמההתחלה הרגשת שזה לא זה.

ועכשיו אחרי כל מה שהיה אני שואלת אותך למה להמשיך את כל הסבל הזה. 

בקשת סליחה כי אמרת שזה לפני יום כיפור. 

לצערי אינני מסוגלת לסלוח לך היום. אני מתפללת שיום אחד אהיה מסוגלת לסלוח.

אבל אם כוונתך הם אכן לסליחה אנא אני מבקשת ממך שחרר אותי. אם באמת אתה מתחרט על מה שעשית אנא תן לי לחיות את מה שנותר לי בלי כל המתח הזה. דווקא בהתקרב יום כיפור, זמן שכל יהודי עושה חשבון נפש אנא רחם עלי ותן לי גט כפי שכתבת שגדולי ישראל הורו לך. 
את כל נושאי הכסף ידונו אחר כך.
אנא עזוב את הבית. תן לי מנוחה בזמן שנותר לי.

גמר חתימה טובה

בד"ץ 'העדה החרדית' מאכילים טריפות


"תורת ישראל מצדיקי הרבים" או 'מרמי הרבים'

מאת מגידי השיעורים

אני מבקש ממך באם תוכל להזהיר וליידע את הציבור מ"ארגון" שעוזר למגידי שיעורים כביכול בשם "תורת ישראל מצדיקי הרבים" שבהנהלת שלמה ולס מאלעד 
פנו אלי לפני מספר שנים מארגון זה והציעו לי בתור מגיד שיעור לקבל תקציב נכבד מארגונם. אך דא אקא בשביל להרשם לקבל את התמיכה אתה אמור לחתום על הוראת קבע ל"עזור לארגון" במאה שקל בחודש. מה שקורה שנרשמתי כמובן. כי הבטיחו לי תמיכה מכובדת. כעבור הזמן אני שם לב שחוץ מצ'ק אחד שהגיע אלי לפני החג הראשון בסך 200! ש"ח. עד היום לא קיבלתי כלום. כמובן שבמשך הזמן פניתי אליהם כמה וכמה פעמים. ובכל פעם קידמו אותי בתירוץ שונה. כשטענתם המרכזית. שהיות וזה ארגון חדש לוקח להם זמן להתבסס. וכו'. וכשהכל יהיה על מי מנוחות.... בטוח שכולם יקבלו. וכהנה וכהנה.
מה שקורה שעבר מאז כבר ארבע שנים! ועדיין משום מה המלגות המובטחות לא מגיעות וגם לא בכיוון. מה שכן מגיע כל הזמן זה פניות לתרום להם ו"מבצעים" שאם אביא כך וכך תורמים נוספים או כסף נוסף אתחלק איתם באחוזים וכו' וכו'. אני עד למסע פרסומות חזק מאוד שלהם ברחוב בכל רחבי הארץ.קופות הצדקה שלהם מחולקים להרבה בתים שאני מכיר. השאלה שלי. כל הכסף הענק שאוספים שם בארגון בהנהלת שלמה וולס מאלעד מיועד לאברכים מגידי שיעורים כמוני. ומדוע אנחנו המגידי השיעורים במקום לקבל מהם עוד מתקצבים אותם בסכומי עתק.מה קורה כאן?! אין פיקוח על צדקה בארץ שלנו?! האיש הישר בעיניו יעשה. ויגזול?!
אי אפשר לרמות את כולם כל הזמן.
סוף השקר להתגלות.ובסוף הלכלוך צף.
ואני מודה לך ר' חיים שאתה החלוץ הראשון להביא את קולינו לציבור ללא מורא וחת!
מה שקורה בציבור שלנו בנושא הצדקה צריך תיקון גדול.ופיקוח צמוד.זה מרתיח אותי לראות איך אנשים לא ישרים מצליחים לרמות אנשים תמימים במצוות הצדקה ועזרה לזולת.וצוחקים כל הדרך הבנקה.
הכותב בכאב לב
צבי פ.
ירושלים
בשם מגידי שיעורים באזור סורוצקין

מבזק

הרגמ"צ ברגמן בראיון נטול כפפות לשבועון משפחה.הוא נסער ממעצר נינו.ותוקף בעיקר את הפרקליטות אבל גם את המשטרה.

בהמשך הראיון לשימען בריטקוף. הוא מתרפק  על זכרונות חותנו בעל האבי  עזרי זיע"א ואומר שלא זכור לו סחיטה ושידול אצלו

מפה ומשם


*בהוראת מר"ש מבעלזא אין שום מודעות אבל בכלל ולא הכרזות על הלוויית אמו*

משפחת נמירובסקי יושבים שבעה על פטירת אחיהם הבכור בבית אחותם
רחוב בית ישראל 7 בית שמש.

מבזקים

הח"כים משה גפני ואורי מקלב הגיעו לניחום אבלים אצל מרן האדמו"ר מבעלזא.

פרשת נתניהו-מוזס - מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר מוסר כעת עדות במשטרה.

אושר בוועדת כספים - החוק למתן פטור מארנונה לבתי מדרש וישיבות שיזם ח"כ יואב בן צור. החוק יעבור להצבעה בקריאה ראשונה.

הנשיא ראובן ריבלין יעבור מחר התקנת קוצב לב. לצורך ביצוע ההליך יאושפז הנשיא ככה"נ כבר היום. בשעה האחרונה ניחם הנשיא טלפונית את ח"כ ישראל אייכלר.

מבזקים

עימותים אלימים הלילה במהלך פינוי בתים בנגב - יש שני הרוגים. ח"כ איימן עודה נפצע בראשו ופונה לביה"ח. 

גדסי בטוויטר: ‏משבר בהנהלת הקואליציה? החברים נטשו כעת בזעם בשל איחור וזלזול יו"ר הקואליציה דוד ביטן לישיבה הקבועה. 

יו"ר ש"ס השר אריה דרעי לבלום ב'קו עיתונות': "אנחנו נותנים לנתניהו את הגיבוי הנדרש. הוא יוכל לכהן כראש ממשלה כל זמן שהחוק יאפשר זאת". 

ח"כ איימן עודה שנפצע הלילה מאשים: "השוטרים התנפלו עליי. הם נתנו לי מכות ותקפו אותי". 

הותר לפרסום: שוטר נרצח בפיגוע הדריסה בעימותים האלימים בנגב. 

ישראל כהן ב'כיכר': במהלך ניחום אבלים שערך הראשל"צ הגר"י יוסף אצל האדמו"ר מבעלזא, בו שיבח את האימפריה שהקים, אמר האדמו"ר: "רואים על פני הרב את הדמות של האבא הגדול זצ"ל".

מבזקים


'וואלה' חושף: מתווה עמונה בדרך לקריסה - התושבים נערכים לחידוש המאבק. 

לניחום אבלים אצל ח"כ ישראל אייכלר הגיעו הערב: הראשל"צ הגר"י יוסף. השר דוד אזולאי וח"כ יעקב מרגי. 

יואב יצחק ב'קול ברמה': "מי שהדליף את הקלטת של נוני מוזס זוכה לחסינות בתקשורת, שימו לב שאף אחד לא מדבר על ארי הרו". 

משה נוסבאום ב'ערוץ 2': נתניהו ייחקר עוד השבוע פעם שלישית. לב החקירה של רה"מ נתניהו ושל נוני מוזס - זה על הנקודות שהודלפו בתמלולים".

'ערוץ 10' בפרסום ראשון: הפרקליטות בודקת האם ראש המוסד קיבל טובות הנאה מהמיליארדר האוסטרלי פאקר.

מבזק חדשותי▪בקהילת 'שובו בנים'*מאת:בן ציון עטיה
*הפצת מאה אלף קונטרסים בענין "ימי השובבים" מכבוד האדמו"ר שליט"א מופצים בשעות אלו בכל רחבי הארץ ובעולם* מבזק החדשותי *"בקהילה"*מביא לכם *בבלעדיות*תמונות מההפצה הקדושה לקונטרס ימי השובבים מכמה מוקדים שונים בארץ .בני החבורה הקדושה בהפצה עובדים במסירות נפש בדבקות גדולה להפיץ ולפרסם את דברי קודשו של *כבוד קדושת האדמו"ר רבי יאשיהו  יוסף פינטו שליט"א* בענין ימי השובבים, ימים קדושים של תיקון פגמים ועוונות של דברי כיעור. ההפצה מגיעה לכל עיר לכל רחוב באור הספרים הקדושים .וכמו כן נשלחו קונטרסים מעבר לים ע"י חברת ups .

שמעון חיים אחד ממקבלי הקונטרס אמר *למבזק החדשותי "בקהילה"* לא ראיתי קונטרס שמסכם את כל ימי השובבים מתחילתם עד סופם בסדר מיוחד .כבוד האדמו"ר שליט"א ממש מחזק בהלכות,שו"ת,עצות,מאמרים,
יוסף הצדיק,תפילות מיוחדות.
אני מאד התחזקתי מהקונטרס שגרם לי לחזור בתשובה שלמה.

*ישר כח לבני החבורה הקדושה להפצה אופיר אביטן,חיים גלברג,אליהו סויד וצוות המפיצים שמוסרים נפש מתוך מטרה אחת ויחידה לזכות הרבים בדברי קודש מכבוד האדמו"ר שליט"א*

קופת העיר תקבל עבור כספי יתומים ואלמנות 3% לשנה - האם לא עדיף שירכשו דירות על שם היתומים ללא סיכון ויקבלו יותר ריבית


מאת בני ברקי

האם העסקנים קיבלו אישור מאלמנות והתורמים לרכוש דירת 3 חדרים במחיר 2.1 מיליון שקל. 
כשהשכירות לכל דירה מוגבלת ל10 שנים רק ל4750 שקל לחודש? 

ברכישת דירה  בעיר אשקלון ב600000 אלף שקל מקבלים 1900 שקל. שיש סיכוי גדול שהדירה תקבל אישור פינוי בינוי והרווח ליתום עבור הדירה שעל שמו יוכפל ב 100%.

דרעי משחק אותה רגוע


עורך דין מגן על העצור ברגמן

video
הוא אומר כי היתה זו סחיטה לשם עסקים לא לשם פוליטיקה

העצורים בפרשת סבן


"עט מלחמה"

מאת מנחם מן

בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת, לפני עידן ההייטק והטכנולוגיה, היה העולם עסוק בגאדג'ט אחר, שונה לחלוטין מאפליקציות ומיישומים. מלחמה של ממש התנהלה בין שתי מעצמות גדולות וחזקות, ארצות הברית מול ברית המועצות.

לאחר שכבשו את העולם, התחרו ביניהן שתי האימפריות, מי מהן תכבוש את הירח. המערכה הייתה קשה, ארצות הברית הקימה את נאס"א, גוף ששאב מיליוני דולרים מהתקציב ושפך מיליארדים, על ניסיונות שווא בתלמוד וחקר החלל. ומנגד, התקדמותה של המתחרה הרוסית בצעדי ענק לעבר פסגת הכיבוש, לוותה כמעט ללא כל רעש תקשורתי ועם מעט מאד מזומנים.
הדבר שהקשה ביותר על האמריקאים בביצוע המשימה, הייתה הידיעה כי המתחרים לא מדווחים כלל על התקדמותם, אם בכלל. בנוסף, העובדה כי לא הוקצה אף משאב ותקציב מיוחד בברית המועצות, שברה לחלוטין את אימפריית ארצות הברית. שכן הידיעה, קשה ככל שתהייה, קלה יותר לבליעה מאפקט ההפתעה.
מקרה אחד, קטן, אך בעל משמעות רבה, נלמד כיום בכל חוג לפסיכולוגיה כשכותרתו: "אפסיות החומר מול מוח האדם".
ומעשה שהיה כך היה: מהנדסי תחנת החלל של נאס"א היו אובדי עצות, זה למעלה מחודש ימים שכל עבודת הטכנאים ואנשי הצוות הופסקה, והזמן מוקדש כולו למציאת פתרון בר תוקף לבעיה חדשה שנוצרה. טרום עידן מחשבי כף היד, והכתיבה נעשתה כולה באמצעות עטים כדוריים, אנשי הצוות שהתעתדו לצאת לחלל, התבקשו לרשום ע"ג דפים את כל התרשמותם ובעיקר את תוצאות מחקרם, אך דא עקא ובהעדר כח משיכה, הדיו שבעטים לא נזל ולא נשפך החוצה ובמצב כזה, מציאות של כתיבת תרשימים הייתה בלתי אפשרית, דבר שעיכב את כל המשך תכניות הפיתוח.
לאחר ימים ושבועות, הוגש למנהל הפרוייקט תרשים שביצע אחד הטכנאים הבכירים, ובו פיתוח חדשני של עט מיוחד, בעל מנוע קל המטפטף באופן קבוע ורציף את הדיו בשעת כתיבה. עלות הפיתוח הייתה רבה, שכן עט מיוחד כזה היה קשה מאד ליצור, מחמת הדרישה להתאים את קוטרו של המנוע שלא יכביד על הכותב, ובעיקר בשל העובדה כי התרשים לא נתן מענה לנזילות תכופות שיכתימו בוודאי את הדף ובכך יצא שכרנו בהפסדנו.
למרות זאת, נאס"א הגישה לקונגרס האמריקאי בקשת תקציב של מיליונים נוספים שיוקדשו לפיתוח העט המיוחד. בחדר הסגלגל שבבית הלבן זעמו, כלכלת האימפריה לא הייתה במצב יציב, ודי היה לה בהוצאות השגרה שדרשה מערכת החלל, הבקשה המיוחדת הגיעה לסנאט בעיתוי לא נכון מבחינה כלכלית וכמעט שיצאה הודעה המבטלת את כל התכנית מראשיתה ועד סופה, "עם כל הכבוד לכבוד הלאומי", אמרו שם, "יש גם כבוד לתקציב הלאומי".
"כמעט" אמרנו, שכן בנאספים ישבו גם קציני המרינס של המודיעין האמריקאי, והבכיר שבהם העלה הצעה נועזת, שתכליתה היה ביצוע ריגול מודיעיני אחר מעבדת החלל של ברית המועצות והעתקה מדויקת של העט אותו פיתחה, או מפתחת, האימפריה המתחרה. - ההצעה התקבלה.
סוכני חרש נשלחו למשימה הלאומית, ומאות אלפי דולרים של שוחד הועברו לבכיר בתחנת החלל המתחרה שחשף את הסוד הגדול, אך המביש והמכלים: מהנדסי החלל של ברית המועצות עורכים תרשימים בארץ וכך יערכו גם בחלל, באמצאות עיפרון.
ההשפלה של המעצמה האמריקאית, שהתרגלה לחשוב דרך הכסף, ולדלג על חשיבה בסיסית באמצעות אונות המוח, הייתה כבדה. מאות אלפי דולרים שילמה ארצות הברית בשביל לגלות שמוח נמצא קודם כל בראש.
*
בשיעורי תורת הפסיכולוגיה, נלמד הסיפור תחת הקטגוריה של "חשיבה מחוץ לקופסא" ויציאה מקיבעון. אך דומה, כי הלימוד הגדול ביותר, תקף דווקא לתקופתנו ולמהותנו, מאות מיליונים נשפכים כמים על פיתוחים מדעיים ב'רפאל' גאוות הלוחמה הישראלית, מיליונים נוספים מושקעים בתקציב הביטחון ודומיו, כשהמטרה אחת היא, הגנה מפני האויב ושמירה על רוב דמוגרפי יהודי.
אלא שהפתרון נמצא דווקא כאן, מתחת לעין. רק תביטו. הציבור החרדי הוא הציבור השומר על מאזן דמוגרפי של יהודים מול ערבים, הוא המכפיל ומשלש מידי שנה את כמות היהודים במדינה, והוא הוא השומר ומגן ברוח על זכות קיומה של המדינה.
עצוב ומקומם שעם הנצח, והחלק הארי שבעם היהודי, נאלץ להתחנן ולהתנצל על התקציב הזעום שמונח לפתחו.
מנחם מן הוא סופר ופובליציסט חרדי: Yoredea.man@gmail.com

האם הרב ירוסלבסקי סנילי? - טוען כי מזייפים מכתביור׳ אליעזר נמירובסקי ז״ל

היום ג׳ בצהריים נלב״ע החסיד ר׳ אליעזר נמירובסקי ז״ל מירושלים בן 62,
יהי זכרו ברוך!!!

המייל האדום - החדש

שימו לב המייל האדום החדש הוא:

בעברית המשמעות היא: גיוס הבלין וילשנסקי 222

הצילו את התמימים


התוועדות י׳ שבט בשנים הראשונות לנשיאות הרבי

video

רבה הראשי של נצרת עלית הגה״ח ר׳ ישעיהו הרצל מנחם את משפחת גרוזמן


לימוד הרמב"ם היומי

video

התוועדות - יום הולדת למלאת 70 שנה להגה״ח הרב מנדל ווכטער שליט״א בנחלת הר חב״ד

הרב וכטער מספר כעת שהוא רק בן 40 כי חיים ללא חסידות זה לא חיים ומימילא השנים שהוא היה בעולם בזה ללא חסידות וללא התקשרות לרבי זה לא חיים

הוידאו היומי

video

היום יום כ' טבת - בציור


היום יום כ' טבת


ווארטים


"קיימות שתי דרכים לטעות: האחת - להאמין במה שלא קיים, והאחרת - לסרב להאמין במה שיש."
ישראלי נכנס לחנות שעונים בחול ורואה שמעל כל שעון יש דגל של מדינה אחרת וכל שעון מסתובב במהירות אחרת ....
הוא שואל את המוכר למה כל שעון מסתובב במהירות אחרת?
המוכר אומר לו שכל מדינה לפי השחיתות שיש בה ככה מהר השעון מסתובב ......
הוא ממשיך להסתובב בחנות ומחפש את השעון של מדינת ישראל ולא מוצא, בסוף הוא שואל את המוכר איפה נמצא השעון של מדינת ישראל .....?
אה, אני משתמש בו בתור המאוורר של החנות, ענה המוכר ...

דוקטור אחד בא לבית משוגעים לבדוק את מי אפשר לשחרר.
הוא בא למשוגע אחד עם קופסת גפרורים.
הוא שואל את המשוגע: "מה זה?"
המשוגע עונה לו: "זה החתול שלי".
למחרת הוא בא ושוב שואל אותו: "מה זה?"
המשוגע עונה לו: "זה החתול שלי"
ביום השלישי הדוקטור שואל אותו: "מה זה?"
אז המשוגע עונה לו: "מה זאת אומרת? זו קופסת גפרורים!"
אז הדוקטור משחרר אותו מבית המשוגעים.
אחרי שהאיש יצא מבית המשוגעים,
הוא מסתכל על קופסת הגפרורים ואומר: "איך עבדנו עליהם מיצי!"

ביל גייטס חלה במחלה קשה והיה זקוק לתרומת דם שתציל אותו. אולם סוג הדם שלו היה כה נדיר, שבכל העולם לא נמצא אדם עם סוג דם זהה.
לבסוף, אחרי חיפושים נרחבים, נמצא אדם אחד ויחיד מתאים: ישראלי ממוצא תימני הגר בראש העין. פנו מיד אל התימני בבקשה שיתרום דם, אך הוא סירב. הציעו לו מיליון דולר תמורת הדם, אך הוא סירב.
לבסוף הציעו לו עשרה מיליון דולר, ורק אז התימני הסכים, אבל התנה זאת בכך שקודם כל הסכום יופקד בחשבונו, ורק אז יתרום.
ניסו להסביר לו כי מדובר בעניין דחוף ביותר, והבנקים בחו"ל סגורים ביום ראשון, אך התימני התעקש שקודם כל הכסף יהיה אצלו.
"מדובר בביל גייטס", אמרו לו, "אינך סומך על האיש העשיר בעולם?"
"כרגע, סומך גם סומך", השיב התימני, "אבל ברגע שהדם שלי יזרום בתוכו - שקל אני לא אוכל להוציא ממנו..."

התחתונים שלך בניגוד להלכה - בקרית יואל הסאטמארית בודקים עתה את התחתונים שלובשים הגברים האם זה על פי הלכה


נטורי קרתא בפריז מעודדת את שונאי ישראל ומכריזה כי יש עיר אחת ושמה 'אל קודץ' לא ירושלים

video

מכות בחתונה בגלל מי שצילם בסמרטפוןהרב ברלנד מדבר עם המלאכים

video

שר הבריאות החרדי עם שרת הבריאות הנכרית


ליצמן ובבצ'יק בפאריז


מהומות בככר השבת - וידאו

video

ההזמנה לבר מצוה של האדמו"ר מבעלזא


נטורי קרתא מוכרים נשמתם לשטן העמלקי

video

יוסלה שוכמכר מנחם את ישראל אייכלר


תפילה לטשולנט


גם הערב הפגנה סוערת במאה שערים נגד הגיוס לצה"ל - וידאו


גם הערב הפגינו המונים במאה שערים נגד הגיוס לצה"ל
עקב מעצרן של חמש נשים ונערות חרדיות בכלא צבאי יצאו גם הערב אנשי 'נטורי קרתא' להפגנה סוערת ברחובות שכונת מאה שערים וכיכר השבת בירושלים. המפגינים חסמו כבישים תוך הצתת פחים. 

לוחמי אש פעלו לכיבוי הלהבות. כוחות משטרה גדולים פעלו לפיזור המפגינים ועצרו שני מפגינים לחקירה.

צילום: הערשי פרלמוטר - סוכנות הידיעות "חדשות 24"

לגלריה כנסו כאן:

ההזמנה להשבעתו של טרומפ כנשיא ארצות הברית


כן, גם להם מותר...

מאת הרב אליהו קאופמן

    הרעיון המשותף של הח"כים יהודה גליק וחג' יחיא – לפיקוח דתי על ההפלות, הביא עימו תגובות חריפות ומתנגדות, ובמיוחד מ"אבירי הקדמה וחופש המחשבה", שמשמאל למפה הפוליטית בישראל. ממבט ראשון הכול נראה "הזוי": הנאמן הקיצוני ביותר לעליות הפרובוקטיביות להר הבית – מהצד היהודי, חבר למתנגדו מהתנועה האסלאמית, המגנה בגופה ממש נגד העליות הללו. הסמן הימני והלאומני של הליכוד חבר לסמן הרדיקאלי של התנועה האסלאמית בישראל, זו הממוקמת בקצה הרדיקלי של ה"רשימה הערבית המשותפת", שאפילו אנשי חד"ש חורקים שיניים כשהם יושבים עימה באותה רשימה "משותפת". אם זה היה תקדים פוליטי בישראל – להתחברות של התנ"ך לפלמ"ח, אזי, גם אני הייתי נבעת. אבל מסתבר שלא כך הדברים. מסתבר גם כשלהתחברויות משונות – שכבר היו נחלת העבר, יש "קונצנזוס לאומי" ו"ממלכתי" הרי שהן מותרות, ובמיוחד אם הן על רקע אנטי דתי. אבל כשהדתיים פורצים את גבולות המוסכמות הפוליטיות הרי שזה כבר עניין אחר, ושאותו חייבים לחסום כי הרי הדת היא הסכנה למדינה הזו...

    למר"צ מותר היה תמיד להתחבר לימין החילוני – ואפילו למתנחלים הכי קיצוניים, רק כדי לחוקק חוקים נגד החרדים ונגד עולם התורה. למר"צ הייתה גם הזכות לצדד בעבר באיש הימין הקיצוני והסרוג – הרב שמואל אליהו ל"רב הראשי" של ירושלים, רק כדי לעצור ממועמד חרדי זה או אחר להיבחר לתפקיד הזה. לרב שמואל היה מותר לדרוך ולתמוך ב"בית הפתוח" של אנשי התועבות של השמאל בירושלים, רק כדי לאפשר התנגדות להתנגדות החרדית למצעד התועבה.
     לח"כ חנין זועבי ולשאר חילוני ה"רשימה המשותפת" היה מותר להצטרף לקולות ההצבעה של הימין הקיצוני רק כדי להעלות את גיל הנישואין לשמונה עשרה, כנגד הנהוג בחברה הדתית היהודית והאסלאמית.
    לחד"ש – מה"רשימה הערבית המשותפת", תמיד מותר לחבור לימין הלאומני רק כדי לחסום חוקי דת ולקדם חוקי תועבה.
        אז אם מותר לכל הצבועים הללו ל"זגזג" נגד הדתות בישראל (ובמיוחד הדת היהודית...), אזי, למה אסור ליהודה גליק ולחג' יחיא להגן על המשך חיי העוברים שהינם כבר בבחינת ילוד חי עוד בבטן אימו, ולהילחם יחדיו למען פיקוח נפש, כאנשים דתיים נגד רצח עוברים?!...

נגד שילוב נשים בצבא


מתנפלים על הרבנים הצבאיים בשל השקפתם